[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: traduccio d'uns motsA Dimarts 17 Juny 2003 13:22, Antoni Bella Perez va escriure:
>     file handle = fitxer indicador

 Corregir-se és millor fer-ho a temps:

	identificador de fitxer

 L'altra també és correcta però millor aquesta, per tal d'unificar critèris.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: