[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: traduccio d'uns motsEl curs es fa a Vilanova i la Geltru (EUPVG -UPC).

Podreu veure que tots els pc's de les aules informàtiques tenen doble boot: 
Windows i Linux GNU/Debian (woody). Les imatges Linux es reinstal·len molt 
ràpid perque el /usr està per NFS i llavors només s'ha de descomprimir un 
fitxer de 12 MB que conte el root. De moment tinc l'ICEwm, però en vistes de 
posar el KDE v 3.1.2, estic esperant tenir més memòria a les aules per 
posar-lo (ara 64MB) o tenir el /usr en local.

Es pot consultar el muntatge que tenim a: http://codilliure.org/jpl/jpl.html

Salutacions,
Rubén.

A Dimarts 17 Juny 2003 18:41, Xavier Noria va escriure:
> On Tuesday 17 June 2003 13:22, Antoni Bella Perez wrote:
> > PD
> > Digues quelcom del curs, que fas venir salivera...
>
> Jeje, es tracta d'un curs intensiu introductori de 20 hores que donare
> la setmana que ve. L'organitza la UPC en el Campus de la Mediterrania:
>
>     http://www.campusmed.net/
>
> Em penso que costa 112 euros.
>
> Comenc,a dilluns vinent i acaba divendres. En ell introduire el
> llenguatge i la seva cultura, programarem, pero tambe aprendrem a
> instal.lar, a buscar a la documentacio, a resoldre dubtes en el xat, i
> altres coses utils en el dia a dia.
>
> El contingut el penjare a Internet quan acabem. Com que aquesta es una
> llista de Debian no ho anunciare, es clar, pero si algu el volgues
> nomes cal que em demani l'enllac, o doni un cop d'ull al meu blog a
> Advogato.
>
> fxn
> --
> $_=q;Barcelona Perl Mongers;,$/=y,gaudi,,,;map$,+=(split//)*(-1)**$e++,
> (split)[.11_09,1.714];$.=qq~~!~m~erce~;$"=y,catalunya,,,$;=y,rambles,,,
> $*=$/^$.;$:=$.+length,$@=$***$**$/**$*%$:,$%=$/*$"-$*;print+chr($_<012?
> "10$_":/^1/?"1$_":$_)for($**($**$%-$//$/),$%-$*,$,*$/,$***$***$*,$***$,
> ,$"*$@+$**$/,$**$,,$;,$***$***$*,$***$*,$.,$**$",$***$,,$***$***$**$,=>
> ~~$.,$"*$*,$***$/,$***$,,$,-$.,$"*$@+$**$/,$;*$/**$*,$",$.,++$@+by_fxn)
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.orgReply to: