[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: traduccio d'uns motsA Dimarts 17 Juny 2003 11:25, Xavier Noria va escriure:
> Hola! Disculpeu l'off-topic pero no he tingut gens de sort amb
> diccionaris, cercaterm, etc.
>
> Estic preparant un curs de Perl en catala i m'agradaria saber si hi ha
> traduccions acceptades o si mes no comunes en argot nostre d'"array",
> "hash table" i "handle" com ara a "file handle".
>
 Molt hem temo que hauràs d'acceptar el repte de ser una mica pioner en el 
tema i si s'escau criticar/millorar el que no vegis raonablement 
comprensible. Aquí t'envio el meu parer:
	array = matriu
	hash table = taula hash
	handle = indicador
	file handle = fitxer indicador

Alguns afegitons:
Variables:
	$var	= escalar
	@var	= matriu
	%var = hash

 Tot això està après del:
	Manual de referència PERL
		Per -> Martin C. Brown
		Editor -> McGraw-Hill

> Aprofito per dir que fa uns dies vaig instal.lar el paquet de catala per
> a KDE3 (sempre he treballat amb configuracions d'idioma per defecte) i
> estic impressionat de la feina que hi ha feta. Si no vaig errat en
> aquesta llista hi ha molta de la gent que ho fa possible. Moltes
> gracies a tots!!!
>
> fxn
> --

 Doncs et dono les gràcies de part de l'equip kde-i18n-ca i aprofito per a 
dir que és un projecte obert a tothom. Fins i tot aqui no li agradi la 
traducció pot col·laborar-hi en molts altres aspectes.

 Toni
PD
Digues quelcom del curs, que fas venir salivera...
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: