[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: instalar debian en un 386 (off topic?)On Fri, May 17, 2030 at 11:56:25AM +0200, Oriol Lacave wrote:
>  estic intentant instalar debian sobre un 386 DX a 40MHz. M'arrenca el
>  antic dos ( esta tret de la universitat) pero si poso el diket de rescue
>  em falla l'arrencada. Tampoc la bios em deixa arrencar per red. Tampoc puc
>  arrencar per CD(no ho he probat). Aixi, la meva pregunta es:
>   Com puc arrencar el sistema amb linux? Cal baixar alguna font especial
>  del recue.bin / root.bin ?? (he proba la 1.2 safe, la 2.2 ide/pci)

Quanta memòria RAM té el pobret? Aquesta és la clau.
Hauries de tindre una quantitat inusual en un 386 per a que
l'instal·lador de Woody es puga executar. Segurament hauràs de
instal·lar Debian 2.1 amb els disquets "lowmem" i després actualitzar.

>  PD: al arrencar em diu "cache pattern test failure", que significa?

"Ha fallat la comprovació del patró de la memòria cau", si em fique la
meua gorra de traductor. Exactament no se què serà, però no sona gens
be, la veritat.

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpw9B3N_LLiz.pgp
Description: PGP signature


Reply to: