[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notícies Setmanals de Debian #14On Tue, Apr 09, 2002 at 05:30:11PM +0200, Joan Valduvieco wrote:
> Tu mateix entra a la web i ho veuras.. :) Jo encara la veig malament.
> Les correccions que t'he passat són les que he hagut de fer pq la meva còpia 
> local es vegi bé.

En el font de la web no veig el </a> de emacs-dl trencat...

La resta de canvis es propagaràn en qualsevol moment. Les webs de Debian
s'actualitzen 4 vegades al dia.

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: