[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notícies Setmanals de Debian #14On Tue, Apr 09, 2002 at 02:52:04PM +0200, Joan Valduvieco wrote:
> 	T'he fet un patch.Aixis ho trobaras rapid. :)

Hmm. El últim hunk no em quadra. Els altres 2 ja estaven arreglats en
CVS :)

El tag trencat d'emacs-dl està be en CVS.. estàs segur de que està mal?

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpKu1OfOy4j5.pgp
Description: PGP signature


Reply to: