[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[xdrudis@tinet.org: Microsoft ataca la GPL amb patents]----- Forwarded message from Xavi Drudis Ferran <xdrudis@tinet.org> -----

To: xdrudis@tinet.org
Subject: Microsoft ataca la GPL amb patents
From: Xavi Drudis Ferran <xdrudis@tinet.org>

Hola, us passem la primera nota de premsa de Caliu sobre patents de programari.
És possible que us en passem més. Si no us interessa, dieu-m'ho. Si teniu 
suggerències sobre com escriure notes de premsa també són benvingudes 
(no ho havia fet mai)

 A finals de setmana passada va sortir una notícia a Advogato [1] que
 explicava l'última maniobra de Microsoft per lluitar contra el
 programari lliure que ha reconegut nombroses vegades com el seu
 principal competidor [2].

 La nova especificació CIFS de Microsoft per compartir fitxers en
 xarxa, no podrà ser implementada per programes que es distribueixin
 sota llicències GPL, LGPL o semblants[3]. Un dels projectes més útils
 quan una organització vol migrar de sistemes operatius de Microsoft a
 altres sistemes, o quan vol triar diferents sistemes operatius per a
 diferents ordinadors, és Samba [4], distribuït sota llicència GPL. És
 un popular sistema per a que ordinadors amb sistemes operatius
 diferents als de microsoft (GNU/Linux, Unix, VMS, etc. ) puguin
 compartir fitxers amb ordinadors amb Windows o puguin accedir a
 fitxers en aquests ordinadors. CIFS sembla ser el protocol que farà
 servir Microsoft per aquest intercanvi de fitxers en el futur, i ja ha
 començat la feina perquè Samba l'accepti.

 En els països on Microsoft tingui patents que afectin parts de CIFS,
 crear independentment programes que comaprteixin fitxers en xarxa amb
 programes fets per Microsoft pot ser il·legal, tret que les lleis
 anti-monopoli resultin efectiveso es puguin invalidar les patents al
 judici . D'aquesta manera Microsoft intenta lluitar contra un
 competidor que no ha pogut superar en qualitat, preu o prestacions, i
 que amenaça el seu quasimonopoli.  Hi ha declaracions semblants pel
 que fa a versions lliures de l'especificació .NET [9].

 Les patents de programari, que Microsoft necessita per fer això,
 estan admeses a EUA i al Japó, però a Europa estan prohibides per
 l'article 52 del Conveni Europeu de Patents [5], i és que els
 economistes coincideixen a afirmar que les patents de programari
 perjudiquen l'economia i no tenen cap avantatge. A més el sector
 informàtic europeu s'ha pronunciat clarament en contra de les
  patents de programari, com ho han fet polítics, sindicats, el govern
 Francès, el Comité de Regions de la Unió Europea, etc..

 Malgrat tot, la Business Software Alliance [6] (consorci empresarial
 amb Microsoft com a principal membre) sembla que ha aconseguit
 colar[7], sense massa modificacions, una directiva europea [8] que ha
 presentat la Comissió, i ara han de pronunciar-se el Parlament
 Europeu i el Consell de Ministres de la UE. Desconeixem la posició
 dels diferents països europeus, excepte França [12] que s'hi oposa
 i el govern del Regne Unit, que n'és partidari [13].

 El Caliu [10] va començar el març una campanya [11] per oposar-se a
 aquesta directiva i denunciar l'actuació irregular de la EPO, que ha
 concedit unes 30000 patents de programari, en contra de la llei. Hem
 escrit a diferents polítics, institucions i premsa. Les sectorials de
 la societat de la informació i política europea d'ERC es van
 interessar de seguida i ja s'hi han posat a treballar, i el suplement
 Presència ja va publicar un article al respecte el 17 de març de 2002.

 Volem deixar clar que malgrat que aquest cop de Microsoft es dirigeixi
 al programari lliure, també afecta tots els productors i usuaris de
 sistemes operatius que disposen de Samba per comunicar-se amb
 ordinadors amb Windows. En general, les patents de programari
 perjudiquen totes les empreses d'informàtica, excepte algunes grans
 multinacionals d'USA o el Japó que acaparen la majoria de patents
 il·legalment concedides a Europa. I només beneficien aquestes
 multinacionals estrangeres, els intermediaris de patents i les
 oficines de patents. A Catalunya 2/3 dels treballadors d'empreses de
 tecnologies de la informació i la comunicació són a pimes [16], que no
 poden assumir els costos de les patents (30000 EUR de mitja) i es
 veuran greument amenaçades pels oligopolistes que n'acaparen moltes.
 El Caliu [10] és una associació d'usuaris de GNU/Linux de parla
 catalana. Us convidem a llegir el petit dossier [14] que vam preparar
 sobre les patents de programari (5400 paraules) o un resum [15] (990
 paraules). [1] Article original a Advogato
 Anglès http://www.advogato.org/article/453.html
 Informació de la FFII sobre la notícia
 http://swpat.ffii.org/patents/effects/cifs/

 [2] Halloween Documents
 Anglès http://www.opensource.org/halloween/
 És Microsoft el Papu?
 Català http://www.gnu.org/philosophy/microsoft.ca.html
 + altres idiomes

 [3] Llicència de Microsoft per a CIFS
 Anglès
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnkerb/html/Finalcifs_LicenseAgrmnt_032802.asp

 [4] Samba
 Anglès http://www.samba.org/

 [5] article 52 del Conveni Europeu de Patents
 Anglès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html

 [6] Business Software Alliance
 Anglès http://www.bsa.org/

 [7] Comentari d'Eurolinux sobre la proposta de directiva
 Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202/index.en.html

 [8] proposta de directiva
 Alemany
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92de.pdf
 Anglès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pdf
 Francès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92fr.pdf
 Castellà
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92es.pdf
 Danès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92da.pdf
 Italià
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92it.pdf
 Neerlandès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92nl.pdf
 Portuguès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92pt.pdf
 Finès
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92fi.pdf
 Suec
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92sv.pdf
 Grec
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92el.pdf

 [9] Ballmer, de Microsoft declara que volen usar les patents per
impedir
 implementacions independents de programari compatible amb .Net
 Alemany http://www.heise.de/newsticker/data/jk-12.03.02-000/

 Comentari sobre aquesta notícia i enllaços a altres
 Anglès http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html

 [10] CALIU (CAtalan LInux Users)
 Català http://www.caliu.org/

 [11] Campanya de CALIU contra les patents de programari
 Català http://www.caliu.org/Caliu/Patents

 [12] El govern francès rebutja la proposta de directiva
 Anglès http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html
 Francès http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html
 Alemany http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html
 Castellà http://swpat.ffii.org/players/microsoft/index.en.html

 [13] Els promotors de la directiva estan entre el govern i
 administració del regne unit
 Anglès http://swpat.ffii.org/players/uk/index.en.html

 [14] Explicació dels problemes a Europa amb les patents de programari
 Català http://www.caliu.org/Caliu/Patents/explicacio.html

 [15] Resum dels problemes a Europa amb les patents de programari
 Català http://www.caliu.org/Caliu/Patents/resum.html

 [16] Estadístiques del STSI sobre societat de la informació 2001
 Català http://dursi.gencat.es/generados/catala/recerca/noticia/1041_12_6480.html
-- 
Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.org

----- End forwarded message -----

-- 
Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.org


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: