[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notícies Setmanals de Debian #14Les,
Tu mateix entra a la web i ho veuras.. :) Jo encara la veig malament.
Les correccions que t'he passat són les que he hagut de fer pq la meva còpia 
local es vegi bé.

Joan

A Dimarts 09 Abril 2002 15:20, Jordi Mallach va escriure:
> On Tue, Apr 09, 2002 at 02:52:04PM +0200, Joan Valduvieco wrote:
> > 	T'he fet un patch.Aixis ho trobaras rapid. :)
>
> Hmm. El últim hunk no em quadra. Els altres 2 ja estaven arreglats en
> CVS :)
>
> El tag trencat d'emacs-dl està be en CVS.. estàs segur de que està mal?


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: