[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: off-topic: lyx, ispell i catalaOn Tue, Apr 09, 2002 at 01:31:03PM +0200, Pep Roca wrote:
> Però amb el IceWM o el Windows Maker també em passa. Dius que també et passa 
> amb el ispell, es que hi alguna alternativa al mateix? Vaig mirar el aspell, 
> però no vaig trobar cap diccionari amb català. Gracies i salutacions. Pep 

Hm, que te a veure WindowMaker? quan s'està executant ispell dins de
kmail, si fas "ps aux |grep ispell" en una shell et surt algún procés
d'ispell per ahí?

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpjD49srC1KU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: