[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: off-topic: lyx, ispell i catalaHola Jordi:

A Dimarts 09 Abril 2002 14:18, Jordi Mallach va escriure:
> Hm, que te a veure WindowMaker? quan s'està executant ispell dins de

Be, WM no hi te res a veure... Simplement vaig llegir el teu missatge massa 
ràpid!

> kmail, si fas "ps aux |grep ispell" en una shell et surt algún procés
> d'ispell per ahí?

Be, això ho se fer:

$ ps aux |grep ispell
totxo   934 5.0 0.9 1620 588 pts/2  S  14:33  0:00 grep ispell

Però que vol dir això? Gracies per la paciència i salutacions. Pep.


-- 
Josep Roca
Unitat Epidemiologia
Hospital Germans Trias Pujol
Dept. de P., O. i G. i Medicina Preventiva
Universitat Autònoma de Barcelona
http://blues.uab.es/~ikhp0/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: