[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dịch bài viết giới thiệu sự xuất hiện của JessieOn 23/04/2015 10:09, Minh Le wrote:
Dear anh,

Minh đã dịch xong bài. Vì bị mất file phải dịch lại từ đầu nên khá trễ ạ :(
Anh kiểm tra lại giúp em vì nhiều từ technical quá :)
OK
-- 
Trần Ngọc Quân.

Reply to: