[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dịch bài viết giới thiệu sự xuất hiện của JessieOn 18/04/2015 14:05, Minh Le wrote:
​Hi anh,

Minh sẽ dịch bài này ạ :-)
Hay quá. Đúng là một tin tốt lành.

Best,
Minh. ​

Vào 07:22 Ngày 17 tháng 04 năm 2015, Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com> đã viết:
Chào,
Không biết bạn Minh Le hay ai khác có quan tâm và muốn dịch bài viết:
<https://www.debian.org/News/weekly/2015/03/> không?
--
Best Regards.
Minh Le (Ms.)
Cell: +84 (0) 90 520 1061
Skype: minh.ttvh
*Life is a climb but the view is great*
-- 
Trần Ngọc Quân.

Reply to: