[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://samba/tr.po2015-06-07 3:03 GMT+03:00 Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>:
> podebconf-display-po her zaman yeterli bir görünüm sağlayamayabiliyor.
> Benim anladığım kadarıyla bahsedilen program smbpasswd ya da benzeri
> iş gören bir program. Şu bir kaç gün içinde test etme şansım yok ama
> hazırda samba kurulu ise "dpkg-reconfigure -plow <paketadı>" ile metni
> iş üzerinde görebilirsin.

tabi bir de öncesinde export LC_MESSAGES="en_US.UTF-8" yapmak lazım.


Reply to: