[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://samba/tr.poAktif Directory -> Active Directory

Sorduğun soru için de Selim Bey'in dediği şekilde ancak cümleyi tamamlayarak:

Parola daha sonra da oluşturulabilir. Bunun için, root kullanıcı
kimliği ile şu komutu çalıştırın:

2015-06-06 12:23 GMT+03:00 Atila KOÇ <koc@artielektronik.com.tr>:
> Dostlar,
> Ekteki .diff dosyasına önceki RFR ile farkı yer almaktadır.
>
> "root kullanıcı kimliği ile" diye başlayan satır eksik gibi. Oraya "Kurulum
> root kullanıcı kimliği ile" yazmalı mı?
>
> Atila


Reply to: