[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notele de lansare pentru busterOn Du, 14 apr 19, 16:42:56, Eugen Stan wrote:
> 
> La 14.04.2019 16:33, Andrei POPESCU a scris:
> > On Du, 14 apr 19, 16:10:54, Eugen Stan wrote:
> >> Salut,
> >>
> >> @Daniel: Am făcut eu un MR (merge request) pentru modificările tale:
> >> https://salsa.debian.org/ddp-team/release-notes/merge_requests/14
> >>
> >> @Andrei: Dacă poți review + merge.
> >  
> > Încerc, dar Salsa refuză să-mi arate un diff.
> https://salsa.debian.org/ddp-team/release-notes/merge_requests/14/diffs

Tot aici încercam și eu. Până la urmă sa încărcat și am reușit să fac o 
revizie completă.

Din păcate pe Chromebookul meu merge destul încet (pagina are latență 
mare)...

Spor,
Andrei

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: