[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#421719] po-debconf://fontconfig-2.4.2-1.2Eddy Petrișor wrote:
> Igor Stirbu wrote:
> 
> Mi-am permis să trimit traducerea în BTS în urma următoarei discuții pe #debian-i18n cu Christian Perrier:
> 

Dacă e nevoie de alte corecții care nu au fost prinse în traducerea asta, poți să trimiți o versiune actualizată la
421719@bugs.debian.org (asta dacă nu apucă să închidă bug-ul, caz în caretrebuie un raport nou).

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: