[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://fontconfig-2.4.2-1.2On 4/29/07, Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com> wrote:
(răspunde, te rog, numai la listă, dacă nu vrei să fie mesaj privat)

Intenționam să trimit pe listă doar că n-am fost atent la câmpurile
To: și Cc:

Igor Stirbu wrote:
> - am lăsat traducerea termenului „outline fonts" ca „fonturi contur"

Am găsit răspunsul în ultima din traduceri care erau marcate fuzzy, ceea
ce arată încă odată că nu m-am uitat peste ele. „Outline fonts" înseamnă
fonturi vectoriale așa că am si substituit acest termen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_font

> # translation of ro.po to Romanian

aici n-ar trebui să vină  # translation of fontconfig to ... ?

> #. Type: select
> #. Choices
> #: ../fontconfig-config.templates:2001
> msgid "Native"
> msgstr "Nativ"

> msgid "Autohinter"
> msgstr "Autohinter"

> msgid "None"
> msgstr "Nici unul"

ar fi bine să înceapă cu litere mici; nu știu cum a fost înainte

Corectat

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:2002
> #, fuzzy
> msgid ""
> "Select 'Native' if you mostly use Bitstream Vera (the default in Debian) or "
> "any of the Microsoft fonts. Select 'Autohinter' if you mostly use other "
> "TrueType fonts. Select 'None' if you want blurry text."
> msgstr ""
> "Alegeți Nativ dacă folosiți în general fontul Bitstream Vera (implicit în "

pune „nativ" între ghilimele românești (ex: „nativ") același lucru cu „autohinter" (și vezi că e vorba de cel tradus mai
sus, deci e cuvântul de mai sus, exact sub forma de acolo)

Corectat

> "Debian) sau oricare din font-urile Microsoft.  AlegeÈ›i autohinter dacă "
> "utilizaÈ›i în general alte font-uri TrueType.  AlegeÈ›i Nici unul dacă doriÈ›i "
> "text neclar."

poate așa e mai bine:
text neclar -> ca textul să fie „încețoșat"

Și asta

> msgid "Automatic"
> msgstr "Automat"

> msgid "Always"
> msgstr "Mereu"
>
> msgid "Never"
> msgstr "Niciodată"

la fel la toate 3, literă mică

Și astea

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates :3002
> #, fuzzy

de ce e fuzzy? nu e tradus? (atenție, traducerile aproximative NU sunt folosite)
> msgid "Enable subpixel rendering for screen:"
> msgstr "Se activează randarea textului la nivel de subpixel?"

și screen unde a dispărut? (poate a apărut, de unde idea cu fuzzy ;-)

Am transformat întrebarea într-o propoziție imperativă și am scos indicatorul fuzzy.

> #. Type: select
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:3002
> msgid ""
> "Rendering text at a subpixel level generally makes it look a bit better on "
> "flat (LCD) screens, but can show color artifacts on CRT screens. The "
> "\"Automatic\" choice will enable it only if a LCD screen is detected."
> msgstr ""
> "Randarea textului la nivel de subpixel face ca textul să arate, în general, "
> "mai bine pe monitoare plate (LCD), dar generează artefacte pe monitoarele "
> "CRT. Dacă alegeți „Automat” se va activa randarea la nivel de subpixel doar "
> "dacă este detectat un monitor LCD."

„Automată" cu literă mică

Și asta încă odată

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:4001
> msgid "Enable bitmapped fonts by default?"
> msgstr "Se activează implicit font-urile bitmap?"

implicit -> în mod implicit

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:4001
> msgid ""
> "By default, only outline fonts are used by applications which support "
> "fontconfig."
> msgstr ""
> "Implicit, numai fonturile contur sunt folosite de aplicațiile care"
> "suportă fontconfig."
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../fontconfig-config.templates:4001
> #, fuzzy

aproximativ? nț, nț, nț :-D
a se sincroniza traducerea cu noul original

> msgid ""
> "Outline fonts are fonts which scale well to various sizes. In contrast, "
> "bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this option will affect "
> "the systemwide default; this and many other fontconfig options may be "
> "enabled or disabled on a per-user basis."
> msgstr ""
> "Implicit, aplicațiile care suportă fontconfig folosesc doar font-uri "
> "outline.  Font-urile outline sunt font-uri care arată bine indiferent de "
> "mărimea caracterului, spre deosebire de font-urile bitmap nu arată bine la "
> "dimensiuni mai mari. Această opțiune afectează valoarea implicită a "
> "sistemului și poate fi activată sau deazactivată, pentru fiecare utilizator "
> "în parte, la fel ca multe alte opțiuni fontconfig."

Am atașat traducerea modificată.

Eddy, merci de răbdare și sugestii.

Igor

--
:wq
# translation of ro.po to Romanian
# Romanian translation of fontconfig.
# Copyright (C) 2006 THE fontconfig'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the fontconfig package.
#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: keithp@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-16 18:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-01 04:51+0300\n"
"Last-Translator: Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Native"
msgstr "nativ"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Autohinter"
msgstr "autohinter"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "None"
msgstr "nici unul"

#. Type: select
#. Description
msgid "Font tuning method for screen:"
msgstr "Metoda de ajustare a fontului pentru ecran:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid "Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgstr "AlegeÈ?i metoda preferatÄ? de ajustare a fonturilor pentru randarea pe ecran."

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Select 'Native' if you mostly use Bitstream Vera (the default in Debian) or "
"any of the Microsoft fonts. Select 'Autohinter' if you mostly use other "
"TrueType fonts. Select 'None' if you want blurry text."
msgstr ""
"AlegeÈ?i â??nativâ?? dacÄ? folosiÈ?i în general fontul Bitstream Vera (implicit în "
"Debian) sau oricare din font-urile Microsoft. AlegeÈ?i â??autohinterâ?? dacÄ? "
"utilizaÈ?i în general alte font-uri TrueType. AlegeÈ?i Nici unul dacÄ? doriÈ?i "
"text înceÈ?oÈ?at."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Automatic"
msgstr "automat"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Always"
msgstr "mereu"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Never"
msgstr "niciodatÄ?"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid "Enable subpixel rendering for screen:"
msgstr "ActiveazÄ? randarea textului pe ecran la nivel de subpixel:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid ""
"Rendering text at a subpixel level generally makes it look a bit better on "
"flat (LCD) screens, but can show color artifacts on CRT screens. The "
"\"Automatic\" choice will enable it only if a LCD screen is detected."
msgstr ""
"Randarea textului la nivel de subpixel face ca textul sÄ? arate, în general, "
"mai bine pe monitoare plate (LCD), dar genereazÄ? artefacte pe monitoarele "
"CRT. DacÄ? alegeÈ?i â??automatâ?? se va activa randarea la nivel de subpixel doar "
"dacÄ? este detectat un monitor LCD."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Enable bitmapped fonts by default?"
msgstr "Se activeazÄ? implicit font-urile bitmap?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid ""
"By default, only outline fonts are used by applications which support "
"fontconfig."
msgstr ""
"Ã?n mod implicit, numai fonturile vectoriale sunt folosite de aplicaÈ?iile care"
"suportÄ? fontconfig."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid ""
"Outline fonts are fonts which scale well to various sizes. In contrast, "
"bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this option will affect "
"the systemwide default; this and many other fontconfig options may be "
"enabled or disabled on a per-user basis."
msgstr ""
"Implicit, aplicaÈ?iile care suportÄ? fontconfig folosesc doar font-uri "
"vectoriale.  Font-urile vectoriale sunt font-uri care aratÄ? bine indiferent de "
"mÄ?rimea caracterului, spre deosebire de font-urile bitmap nu aratÄ? bine la "
"dimensiuni mai mari. AceastÄ? opÈ?iune afecteazÄ? valoarea implicitÄ? a "
"sistemului È?i poate fi activatÄ? sau deazactivatÄ?, pentru fiecare utilizator "
"în parte, la fel ca multe alte opÈ?iuni fontconfig."


Reply to: