[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://msttcorefonts-2.0On 4/29/07, Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com> wrote:
Igor Stirbu wrote:
> On 4/20/07, thijs@debian.org <thijs@debian.org> wrote:
>
>> The deadline is 30 April 2007.

> #. Type: error
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid ""
> "The directory you entered either did not exist, did not contain the "
> "Microsoft TrueType Core Fonts for the Web Microsoft Windows 9x self "
> "installing executables, or those executables did not match the versions "
> "expected by this script.  Please re-enter the directory containing the "
> "Microsoft font files or enter \"none\" to abort."
> msgstr ""
> "Directorul introdus fie nu există, fie nu conține fonturile Microsoft "
> "TrueType Core pentru executabilele de auto-instalare Microsoft Windows 9x "
> "sau acele executabile nu conțin versiunile la care se așteaptă acest script. "
> "ReintroduceÈ›i directorul care  conÈ›ine fiÈ™ierele cu fonturile Microsoft sau "
> "introduceți „none” pentru a abandona."

mă întreb dacă apare „none" sau altceva, poate ar trebui semnalată chestia asta pe i18n dacă to se rescriu mesajele

Presupun că „none" trebuia să apară în acest fișier pentru a fi tradus dacă
s-ar așteapta la altceva. Am lăsat „none".

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:3001
> msgid ""
> "If you would like to keep a permanent archive of the compressed Windows self "
> "extracting files, enter the directory where you'd like them stored.  If you "
> "leave this blank, the files will be deleted after installation."
> msgstr ""
> "Dacă doriți să păstrați o arhivă permanentă a fișierelor de auto-instalare "

o arhivă permanentă - o copie permanenentă ? poate? nu sunt sigur dacă e mai bine...

Mi se pare că „o copie permanentă" este un pic redundant. Nu e suficient doar „o copie"?
Am lăsat „o copie permanentă" până clarificăm.

> "Windows comprimate, introduceți directorul unde le doriți stocate. Dacă "
> "lăsați gol acest câmp fișierele vor fi șterse după instalare."

virgulă după câmp

Corectat.

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid ""
> "The easiest way to do so is to use the x-ttcidfont-conf package. For more "
> "information, install the x-ttcidfont-conf package and consult its "
> "documentation under /usr/share/doc/x-ttcidfont-conf."
> msgstr ""
> "Cea mai ușoară metodă este folosirea pachetului x-ttcidfont-conf. Pentru mai "
> "multe informații, instalați pachetul x-ttcidfont-conf și consultați-i "
> "documentația aflată în directorul /usr/share/doc/x-ttcidfont-conf."
>
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid ""
> "For uses of msttcorefonts not related to the X Window System ( e.g. printing) "
> "this is not required."
> msgstr ""
> "Pentru moduri de utilizare care nu au legătură cu Sistemul de ferestre X "

poate "moduri de utilizare" -> "alte scopuri"

în orice caz, mai sus era "folosire" aici nu poate fi utilizare, părerea mea :-)

Am reformulat propoziția căci nu mi se pare ok să traducem mot-a-mot
din egleză.

> "(ex. tipărire) acest lucru nu este necesar."
>
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid "Mirror to download from:"
> msgstr "Site alternativ de descărcare:"

1) sit sau sait
2) Sit alternativ de unde se descarcă

3)Sit alternativ pentru descărcare?
Am lăsat deocamdată „de descărcare".

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:5001
> msgid ""
> "This package already contains a built-in set of mirrors, which should be "
> "sufficient for most people. However, if you'd like to use a different "
> "(possibly local) mirror instead, please enter the full URL to the directory "
> "containing the relevant files here. If not, just leave the field blank."
> msgstr ""
> "Acest pachet conține deja un set de site-uri alternative, care ar trebui "
> "să fie suficiente pentru majoritatea utilizatorilor. Totuși, dacă doriți să "
> "folosiți un site alternativ de descărcare diferit (posibil local), introduceți"
> "aici URL-ul complet către directorul care conține fișierele relevante."

aceiași relarcă legată de site

Încearcă să încadrezi sugestia 2) de mai sus în acest text. Mi se pare că 3)
e mai bună.

în loc de „URL", poate ar fi mai bine „adresa"

De acord.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:6001
> msgid "HTTP proxy to use:"
> msgstr "Proxy HTTP de folosit:"

Proxy-ul HTTP folosit:

Oki.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:6001
> msgid ""
> "If you need to use a proxy server, please enter it here (example: "
> " http://192.168.0.1:8080). This will cause the font files to be downloaded "
> "using your proxy."
> msgstr ""
> "Dacă folosiți un server proxy, introduceți-l aici (de exemplu: "

Dacă trebuie să folosiți

Corectat.

--
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Merci Eddy

Igor

--
:wq
# translation of ro.po to Romanian
# Romanian translations for msttcorefonts package
# Traducerea în limba românÄ? pentru pachetul msttcorefonts.
# Copyright (C) 2007 THE msttcorefonts'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the msttcorefonts package.
#
# Eddy Petrisor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007.
# Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007.
# Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: thijs@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-19 22:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-01 05:28+0300\n"
"Last-Translator: Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Directory holding MS fonts (if already downloaded):"
msgstr "Directorul care conÈ?ine fonturile MS (dacÄ? sunt deja descÄ?rcate):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you have already downloaded Microsoft's TrueType Core Fonts for the web, "
"type the name of the directory which contains them. Those files are in the "
"Microsoft Windows self-installing format, and are named andale32.exe, "
"arial32.exe, arialb32.exe, comic32.exe, courie32.exe, georgi32.exe, impact32."
"exe, times32.exe, trebuc32.exe, verdan32.exe, wd97vwr32.exe and webdin32.exe."
msgstr ""
"DacÄ? aÈ?i descÄ?rcat deja fonturile Microsoft TrueType Core, introduceÈ?i "
"numele directorului care le conÈ?ine. Aceste fiÈ?iere sunt în formatul de auto-"
"instalare Microsoft Windows È?i sunt numite andale32.exe, arial32.exe, "
"arialb32.exe, comic32.exe, courie32.exe, georgi32.exe, impact32.exe, times32."
"exe, trebuc32.exe, verdan32.exe, wd97vwr32.exe È?i webdin32.exe."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you haven't yet downloaded these fonts, leave this blank and the fonts "
"will be downloaded for you. Approximately 8 MB will need to be downloaded."
msgstr ""
"DacÄ? nu aÈ?i descÄ?rcat deja aceste fonturi, lÄ?saÈ?i liber acest câmp È?i "
"fonturile vor fi descÄ?rcate. Vor trebui descÄ?rcaÈ?i aproximativ 8MO."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you are not connected to the internet or do not wish to download these "
"fonts now, enter \"none\" to abort."
msgstr ""
"DacÄ? nu aveÈ?i activÄ? o conexiune la internet sau nu doriÈ?i sÄ? descÄ?rcaÈ?i "
"acum aceste fonturi, introduceÈ?i â??noneâ?? pentru a abandona."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Font files not found"
msgstr "FiÈ?ierele cu fonturi nu au fost gÄ?site"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The directory you entered either did not exist, did not contain the "
"Microsoft TrueType Core Fonts for the Web Microsoft Windows 9x self "
"installing executables, or those executables did not match the versions "
"expected by this script.  Please re-enter the directory containing the "
"Microsoft font files or enter \"none\" to abort."
msgstr ""
"Directorul introdus fie nu existÄ?, fie nu conÈ?ine fonturile Microsoft "
"TrueType Core pentru executabilele de auto-instalare Microsoft Windows 9x "
"sau acele executabile nu conÈ?in versiunile la care se aÈ?teaptÄ? acest script. "
"ReintroduceÈ?i directorul care conÈ?ine fiÈ?ierele cu fonturile Microsoft sau "
"introduceÈ?i â??noneâ?? pentru a abandona."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Where should these files be be archived (optional):"
msgstr "Unde se arhiveazÄ? aceste fonturi (opÈ?ional):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you would like to keep a permanent archive of the compressed Windows self "
"extracting files, enter the directory where you'd like them stored.  If you "
"leave this blank, the files will be deleted after installation."
msgstr ""
"DacÄ? doriÈ?i sÄ? pÄ?straÈ?i o copie permanentÄ? a fiÈ?ierelor de auto-instalare "
"Windows comprimate, introduceÈ?i directorul unde le doriÈ?i stocate. DacÄ? "
"lÄ?saÈ?i gol acest câmp, fiÈ?ierele vor fi È?terse dupÄ? instalare."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "msttcorefonts uses defoma"
msgstr "msttcorefonts foloseÈ?te defoma"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Msttcorefonts uses the DEbian FOnt MAnager (defoma). If you wish to use the "
"fonts provided by this package under the X Window System, you must configure "
"it to use defoma fonts."
msgstr ""
"Acum msttcorefonts foloseÈ?te Managerul de fonturi Debian (DEbian FOnt "
"MAnager / defoma). DacÄ? doriÈ?i sÄ? folosiÈ?i fonturile furnizate de acest "
"pachet în Sistemul de ferestre X, trebuie sÄ?-l configuraÈ?i sÄ? foloseascÄ? "
"fonturile defoma."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The easiest way to do so is to use the x-ttcidfont-conf package. For more "
"information, install the x-ttcidfont-conf package and consult its "
"documentation under /usr/share/doc/x-ttcidfont-conf."
msgstr ""
"Cea mai uÈ?oarÄ? metodÄ? este folosirea pachetului x-ttcidfont-conf. Pentru mai "
"multe informaÈ?ii, instalaÈ?i pachetul x-ttcidfont-conf È?i consultaÈ?i-i "
"documentaÈ?ia aflatÄ? în directorul /usr/share/doc/x-ttcidfont-conf."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"For uses of msttcorefonts not related to the X Window System (e.g. printing) "
"this is not required."
msgstr ""
"Acest lucru nu este necesar pentru scopurile de utilizare care nu au legÄ?turÄ? cu "
"Sistemul de ferestre X (ex. tipÄ?rire)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Mirror to download from:"
msgstr "Sit alternativ de descÄ?rcare:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"This package already contains a built-in set of mirrors, which should be "
"sufficient for most people. However, if you'd like to use a different "
"(possibly local) mirror instead, please enter the full URL to the directory "
"containing the relevant files here. If not, just leave the field blank."
msgstr ""
"Acest pachet conÈ?ine deja un set de site-uri alternative, care ar trebui "
"sÄ? fie suficiente pentru majoritatea utilizatorilor. TotuÈ?i, dacÄ? doriÈ?i sÄ? "
"folosiÈ?i un sit alternativ de descÄ?rcare diferit (posibil local), introduceÈ?i "
"aici adresa completÄ? a directorului care conÈ?ine fiÈ?ierele relevante."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "HTTP proxy to use:"
msgstr "Proxy-ul HTTP folosit:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"If you need to use a proxy server, please enter it here (example: "
"http://192.168.0.1:8080). This will cause the font files to be downloaded "
"using your proxy."
msgstr ""
"DacÄ? trebuie folosiÈ?i un server proxy, introduceÈ?i-l aici (de exemplu: "
"http://192.168.0.1:8080). FiÈ?ierele cu fonturi vor fi descÄ?rcate "
"folosind acest server proxy."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Leave this option blank if you don't use a proxy server."
msgstr "LÄ?saÈ?i acest câmp gol dacÄ? nu folosiÈ?i un server proxy."


Reply to: