[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://openssl-0.9.8e-4Eddy Petrișor wrote:
> Igor Stirbu wrote:
>> Salut
> 
>> Referitor la fi_ierul ro.po a_ avea de comentat urmtoarele:
>>  * câteva rânduri dep_esc lungimea de 80 de caractere ce ar putea strica
>> un pic afi_area
>> pe terminale standard
> 
> Asta nu e o problem, formatul mesajului în PO nu este relevant dpdv afi_are, iar ruperea pe rânduri se face doar cu
> caractere de escapare explicite.
> 
> De exemplu:
> 
> msgstr "o line foarte lung a unui text foarte scurt în Englez care nu concine linii noi"
> 
> este echivalent cu:
> 
> msgstr ""
> "o line foarte lung a unui text foarte scurt în Englez care nu concine linii noi"
> 
> _i cu:
> 
> msgstr ""
> "o line foarte lung "
> "a unui text foarte "
> "scurt în Englez care "
> "nu concine linii noi"
> 
> Iar interpretarea e c e o line lung; afi_area e sarcina aplicaciei, dar toate formele de mai sus sunt echivalente _i e
> ca _i cum ai fi scris linia lung.
> 
> În schimb, traducerea asta concine un caracter linie nou explicit iar pe ecran, oricum ar fi, mesajul va continua pe
> linie nou începând cu concine
> 
> msgstr "o line foarte lung a unui text foarte scurt în Englez care\nconcine un caracter linie nou."
> 
> Dac locul unde se afi_eaz permite, mesajul va aprea sub forma:
> 
> 
> o line foarte lung a unui text foarte scurt în Englez care
> concine un caracter linie nou.
> 
> 
>>  * caracterele sh _i tz sunt cu sedil
> 
> Corect, o s le corectez
> 

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
# translation of ro.po to Romanian
# Romanian translation of openssl.
# Copyright (C) 2006 THE openssl'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the openssl package.
#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-openssl-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-11 08:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-17 12:52+0300\n"
"Last-Translator: Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid "Services to restart to make them use the new libraries:"
msgstr "Serviciile repornite pentru a asigura folosirea noilor biblioteci:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid ""
"This release of OpenSSL fixes some security issues. Services will not use "
"these fixes until they are restarted. Please note that restarting the SSH "
"server (sshd) should not affect any existing connections."
msgstr ""
"Cu aceastÄ? nouÄ? versiune s-au rezolvat probleme de securitate. Serviciile nu "
"vor folosi aceste îmbunÄ?tÄ?È?iri dacÄ? nu sunt repornite. A se reÈ?ine cÄ? "
"repornirea serverului SSH (sshd) nu ar trebui sÄ? afecteze conexiunile deja existente."

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid ""
"Please check the list of detected services that need to be restarted and "
"correct it, if needed. The services names must be identical to the "
"initialization script names in /etc/init.d and separated by spaces. No "
"services will be restarted if the list is empty."
msgstr "VerificaÈ?i È?i corectaÈ?i, dacÄ? este nevoie, lista cu serviciile detectate care ar trebui repornite. Numele serviciilor trebuie sÄ? fie identice cu numele scripturilor de iniÈ?ializare din /etc/init.d È?i trebuie sÄ? fie separate prin spaÈ?ii. DacÄ? lista este goalÄ?, nu va fi repornit nici un serviciu."

#. Type: string
#. Description
#: ../libssl0.9.8.templates:1001
msgid ""
"Any service that later fails unexpectedly after this upgrade should be "
"restarted. It is recommended to reboot this host to avoid any SSL-related "
"trouble."
msgstr ""
"Orice alt serviciu care prezintÄ? probleme neaÈ?teptate dupÄ? aceastÄ? actualizare, "
"ar trebui repornit. RecomandÄ?m sÄ? reporniÈ?i calculatorul pentru a evita probleme legate de SSL."

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: