[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Lenny - tracerea la dicriticele corecteSalutări,

Deoarece pentru următoarea versiune Debian care va fi lansată probabil peste aproximativ 18 luni an stabilit, printre
altele, ca țel[1] și trecerea la diacriticele corecte pentru șȘțȚ, am făcut un simplu script care este capabil să
verifice și să convertească traducerile la diacriticele corecte.

(Scriptul acceptă doar fișiere de intrare în format utf-8 și va refuza altă codare, dar va sugera cum se poate obține un
fișier în utf-8 din cel existent).


Utilitarul e disponibil la
http://users.alioth.debian.org/~eddyp-guest/darcs/msgextras/msgdiacr

Sintaxa e:

msgdiacr [-c] fișier1 [fișier2 [...]]

Pot fi prelucrate si alte tipuri de fișiere text, nu numai po-uri (așa cum sugerează următoarele exemple).


și poate fi folosit în oricare din următoarele feluri:

msgdiacr fișier.po

msgdiacr fișier1.po fișier2.po

msgdiacr */ro.po

Acesta va face verificarea fișierelor date ca parametri si va evidenția (cu roșu) diacriticele incorecte. Dacă nu există
diacritice vechi, nu se va afișa nimic.

Dacă se dau mai multe fișiere, se va afișa ceva de forma:

========
openssl/ro.po...

========
pdbv/ro.po...

msgstr "Doriți să activați opțiunea pentru generarea unei ieşiri sumare?"
========
portsentry/ro.po...

msgstr "A se observa că, implicit, PortSentry nu acţionează în nici un fel împotriva evntualelor atacuri. Doar adaugă
mesaje în /var/log/syslog. Pentru a schimba acest lucru editaţi /etc/portsentry/portsentry.conf."
" Probabil că şi următoarele vor trebui verificate:\n"
" /etc/default/portsentry (opţiunile implicite de pornire ale serviciului) şi\n"
" /etc/portsentry/portsentry.ignore.static (calculatoarele/interfeţele care trebuie ignorate)"
msgstr "Pentru mai multe detalii a se vedea paginile de manual portsentry(8) şi portsentry.conf(5)."
msgstr "startup.conf este depăşit - folosiţi /etc/default/portsentry în locul acestuia"
"e folosit în locul acestuia. Pentru a uşura tranziţia se va încerca tot posibilul să se păstreze configuraţia
dumneavoastră la trecerea la noul fişier. Comparaţi /etc/default/portsentry cu /etc/portsentry/startup.conf şi
ştergeţi-l pe cel din urmă după finalizarea instalării."


Dacă se precizează ca prim parametru "-c" (de la conversie), nu se va mai afișa, ci se vor converti diacriticele.

msgdiacr -c fișier.po

msgdiacr -c */ro.po

Pentru prelucrare în masă ieșirea arată cam așa:

========
acidlab/ro.po...

acidlab/ro.po a fost redenumit ca acidlab/ro.po.orig; fișierul convertit este acidlab/ro.po
========
aiccu/ro.po...

aiccu/ro.po a fost redenumit ca aiccu/ro.po.orig; fișierul convertit este aiccu/ro.po
========
couriergraph/ro.po...

couriergraph/ro.po a fost redenumit ca couriergraph/ro.po.orig; fișierul convertit este couriergraph/ro.po
========
cpufreqd/ro.po...

cpufreqd/ro.po a fost redenumit ca cpufreqd/ro.po.orig; fișierul convertit este cpufreqd/ro.po


M-am gândit că ar putea fi de folos și altora.

Oricine dorește să folosească scriptul sau să comenteze/sugereze îmbunătățiri, este binevenit(ă).[1] http://wiki.debian.org/L10N/Romanian/Lenny

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: