[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ppp - tłumaczenie .po debconfaOn Thu, Nov 20, 2008 at 05:04:21PM +0100, Łukasz Paździora wrote:
> #: ../ppp-udeb.templates:5001 ../ppp-udeb.templates:6001
> msgid ""
> "This information should have been provided by your Internet Service Provider."
> msgstr ""
> "Ta informacja powinna zostać dostarczona przez Twojego dostawcę Internetu"

Brakuje kropki.

> #. Type: error
> #. Description
> #: ../ppp-udeb.templates:9001
> msgid "Failed authentication"
> msgstr "Błąd autoryzacji"

Niby autentykacja i autoryzacja to dwie różne rzeczy... :-/
Ale w praktyce chyba chodziło tutaj autorowi o autoryzację, bo czy
autentykacja się powiodła to ciężko wyczuć.

> msgid ""
> "A PPPoE connection was attempted, but the provided login information was "
> "probably incorrect."
> msgstr ""
> "Próbowano nawiązać połączenie PPPoE, ale podane informacje były "
> "prawdopodobnie nieprawidłowe.

Może lepiej
"Próbowano nawiązać połączenie PPPoE, ale podana nazwa użytkownika i hasło były "
"prawdopodobnie nieprawidłowe.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: