[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ppp - tłumaczenie .po debconfaProszę o sprawdzenie.

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#: ../ppp-udeb.templates:2001
msgid "Configure and start a PPPoE connection"
msgstr "Konfiguracja i uruchomienie połączenia PPPoE"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001
msgid "No PPPoE concentrator"
msgstr "Brak koncentratora PPPoE"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001
msgid ""
"All network interfaces have been probed, but a PPPoE concentrator was not "
"detected."
msgstr ""
"Sprawdzono wszystkie interfejsy sieciowe, ale koncentrator PPPoE nie został"
"znaleziony."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:3001 ../ppp-udeb.templates:7001
#: ../ppp-udeb.templates:9001 ../ppp-udeb.templates:10001
msgid ""
"The configuration of PPPoE has been aborted. It can be attempted again by "
"selecting the relevant menu entry."
msgstr
"Konfiguracja PPPoE została przerwana. Można ponowić jej próbę wybierając "
"odpowiednią pozycję z menu."

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001
msgid "ISP account username:"
msgstr "Nazwa konta użytkownika:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001
msgid "Please enter the username for the PPP connection."
msgstr "Proszę podać nazwę użytkownika do połączenia PPP."

#. Type: string
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:5001 ../ppp-udeb.templates:6001
msgid ""
"This information should have been provided by your Internet Service Provider."
msgstr ""
"Ta informacja powinna zostać dostarczona przez Twojego dostawcę Internetu"

#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:6001
msgid "ISP account password:"
msgstr "Hasło do konta użytkownika:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:6001
msgid "Please enter the password for the PPP connection."
msgstr "Proszę podać hasło do połączenia PPP."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:7001
msgid "No Ethernet interface"
msgstr "Brak interfejsu Ethernet"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:7001
msgid ""
"PPPoE networking cannot be configured because no Ethernet interface was "
"detected."
msgstr ""
"Sieć PPPoE nie może zostać skonfigurowana poniważ nie wykryto interfejsu "
"Ethernet."

#. Type: text
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:8001
msgid "Searching for concentrators on ${IFACE}..."
msgstr "Szukanie koncentratorów w ${IFACE}..."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
msgid "Failed authentication"
msgstr "Błąd autoryzacji"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
msgid ""
"A PPPoE connection was attempted, but the provided login information was "
"probably incorrect."
msgstr ""
"Próbowano nawiązać połączenie PPPoE, ale podane informacje były "
"prawdopodobnie nieprawidłowe.

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:9001
msgid "Please check the username and password you provided."
msgstr "Proszę sprawdzić podaną nazwę użytkownika i hasło."

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:10001
msgid "Unhandled error"
msgstr "Nieobsługiwany błąd"

#. Type: error
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:10001
msgid "An unidentified error happened while attempting to create a connection."
msgstr "W trakcie próby utworzenia połączenia wystąpił niezidentyfikowany błąd."

#. Type: text
#. Description
#: ../ppp-udeb.templates:11001
msgid "Please wait..."
msgstr "Proszę czekać..."

-- 
Łukasz Paździora

Reply to: