[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ppp - tłumaczenie .po debconfa2008/11/20 Marcin Owsiany <porridge@debian.org>:
> On Thu, Nov 20, 2008 at 05:04:21PM +0100, Łukasz Paździora wrote:
>> #: ../ppp-udeb.templates:5001 ../ppp-udeb.templates:6001
>> msgid ""
>> "This information should have been provided by your Internet Service Provider."
>> msgstr ""
>> "Ta informacja powinna zostać dostarczona przez Twojego dostawcę Internetu"
>
> Brakuje kropki.

Poprawione

>> #. Type: error
>> #. Description
>> #: ../ppp-udeb.templates:9001
>> msgid "Failed authentication"
>> msgstr "Błąd autoryzacji"
>
> Niby autentykacja i autoryzacja to dwie różne rzeczy... :-/
> Ale w praktyce chyba chodziło tutaj autorowi o autoryzację, bo czy
> autentykacja się powiodła to ciężko wyczuć.

Jest przecież napisane błąd autoryzacji :) Nie zdarza mi się używać
słowa autentykacja. Co najwyżej może być jeszcze uwierzytelnianie.

>
>> msgid ""
>> "A PPPoE connection was attempted, but the provided login information was "
>> "probably incorrect."
>> msgstr ""
>> "Próbowano nawiązać połączenie PPPoE, ale podane informacje były "
>> "prawdopodobnie nieprawidłowe.
>
> Może lepiej
> "Próbowano nawiązać połączenie PPPoE, ale podana nazwa użytkownika i hasło były "
> "prawdopodobnie nieprawidłowe.
>

Poprawione na:
"Próbowano nawiązać połączenie PPPoE, ale prawdopodobnie podano nieprawidłowe "
"dane."
zgodnie z sugestią, która nie dotarła na listę.

Poprawiłem także
"Sieć PPPoE nie może zostać skonfigurowana poniważ nie wykryto interfejsu "
"Ethernet."
na
msgstr ""
"Połączenie PPPoE nie może zostać skonfigurowane ponieważ nie wykryto
interfejsu "
"Ethernet."

W załączniku poprawiona wersja.
-- 
Pozdrawiam
Łukasz Paździora

Attachment: pl.po
Description: Binary data


Reply to: