[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nagios3 - tłumaczenie .po debconfaKolejna porcja tłumaczenia do sprawdzenia.

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nagios3-common.templates:1001
msgid "Apache servers to configure for nagios3:"
msgstr "Konfiguracja serwerów Apache dla nagios3:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nagios3-common.templates:1001
msgid "Please select which apache servers should be configured for nagios3."
msgstr ""
"Proszę wybrać, które serwery apache powinny zostać skonfigurowane dla nagios3."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../nagios3-common.templates:1001
msgid ""
"If you would prefer to perform configuration manually, leave all servers "
"unselected."
msgstr
"Nie zaznaczaj żadnego serwera jeżeli chcesz przeprowadzić konfigurację "
"ręcznie."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios3-common.templates:2001
msgid "Nagios web administration password:"
msgstr "Hasło administratora Nagios:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios3-common.templates:2001
msgid ""
"Please provide the password to be created with the \"nagiosadmin\" user."
msgstr "Proszę podać hasło dla użytkownika \"nagiosadmin\"."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios3-common.templates:2001
msgid ""
"This is the username and password you will use to log in to your nagios "
"installation after configuration is complete.  If you do not provide a "
"password, you will have to configure access to nagios yourself."
msgstr ""
"Po zakończeniu konfiguracji ta nazwa użytkownika oraz hasło zostaną użyte do "
"zalogowania się w nagios. Jeśli hasło nie zostanie podane, konieczne będzie "
"ręczne skonfigurowanie dostępu do nagios."

#. Type: password
#. Description
#: ../nagios3-common.templates:3001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Potwierdzenie hasła:"

#. Type: note
#. Description
#: ../nagios3-common.templates:4001
msgid "The passwords do not match"
msgstr "Hasła nie są takie same"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios3-common.templates:5001
msgid "Enable support for nagios 1.x links in nagios3?"
msgstr "Włączyć obsługę linków z nagios 1.x w nagios3?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios3-common.templates:5001
msgid ""
"Please choose whether the Apache configuration for nagios3 should provide "
"compatibility with links from nagios 1.x."
msgstr ""
"Czy konfiguracja Apache dla nagios3 powinna być kompatybilna z linkami z "
"nagios 1.x."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nagios3-common.templates:5001
msgid ""
"If you select this option, the apache configuration used for nagios will "
"include directives to support URLs from nagios 1.x. You should not choose "
"this option if you still have nagios 1.x on your system, or unpredictable "
"results may occur."
msgstr ""
"Jeśli ta opcja zostanie wybrana, konfiguracja apache używana dla nagios "
"będzie zawierać dyrektywy obsługujące URL-e z nagios 1.x. Ta opcja nie "
"powinna być zaznaczona jeśli nagios 1.x jest nadal zainstalowany na tym "
"systemie ponieważ może to wywołać niemożliwe do przewidzenia efekty."

-- 
Łukasz Paździora

Reply to: