[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

bind9 - tłumaczenie .po debconfaKolejna porcja tłumaczeń z prośbą o weryfikację - zwłaszcza ostatni ciąg znaków.

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "User account for running the BIND9 daemon:"
msgstr "Konto użytkownika uruchamiające demona BIND9:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The default is to run the BIND9 daemon (named) under the 'bind' user "
"account. To use a different account, please enter the appropriate username."
msgstr ""
"Domyślnie demon BIND9 (named) jest uruchamiany przez użytkownika 'bind'. "
"Aby użyć innego konta podaj inną nazwę użytkownika."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Other startup options for named:"
msgstr "Inne opcje startowe dla named:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please provide any additional options (other than username) that should be "
"passed to the BIND9 daemon (named) on startup."
msgstr ""
"Proszę podać dodatkowe opcje (inne niż nazwa użytkownika), które powinny "
"zostać podane demonowi BIND9 (named) przy starcie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Should resolv.conf settings be overridden?"
msgstr "Czy ustawienia resolv.conf mają zostać nadpisane?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Please choose whether the resolver should be forced to use the local BIND9 "
"daemon (named) rather than what the current connection recommends, when this "
"machine moves around."
msgstr ""
"Proszę wybrać czy resolwer powinien być zmuszony do używania lokalnego demona "
"BIND9 (named), kiedy maszyna zmienia miejsce, czy powinien korzystać
z ustawień "
"aktualnego połączenia."

-- 
Pozdrawiam
Łukasz Paździora

Reply to: