[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tłumaczenie strony debian.orgOn Sun, Jun 29, 2003 at 01:34:09PM +0200, Tomek wrote:
> > No CVS jest, ale dostęp maj? wybrańcy... a raczej tylko deweloperzy
> > Debiana.
> 
> > Ostatnio ktoś pytał o priorytety tłumaczeń. Góra 2 tygodnie temu.
> > Ruch na liście jest niewielki więc znajdziesz na pewno.
> 
> Bardziej mnie interesuje strona techniczna przedsięwzięcia.

Jest to opisane w tym samym wątku, w którym teraz piszemy.
Message-ID: <[🔎] 20030627024949.GF1379@melina.ds14.agh.edu.pl>

> Kto to nadzoruje?

Koordynatorem jestem ja, ale każdy kto ma dostęp do CVS może coś
poprawić.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: