[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PytanieOn Fri, Jun 27, 2003 at 09:04:47AM +0200, Bartosz Feński aka fEnIo wrote:
> On Fri, Jun 27, 2003 at 04:49:49AM +0200, Marcin Owsiany wrote:
> > > 7strażniku. Więc jeśli jest potrzeba umieszczenia tego gdzie indziej, 
> > > to kwestia skorzystania z istniejących zasobów.
> > Wydaje mi się, że sensownie byłoby gdyby tłumaczenie leżało przede
> > wszystkim tam, gdzie oryginał. W przeciwnym wypadku trudno będzie
> > synchronizować tłumaczenie z oryginałem (tak, oryginał jest często
> > modyfikowany już po wydaniu DWN).
> No z tego co mi wiadomo to Alpha ma dostęp do CVS-a Bartka i ma za
> zadanie przenoszenie tego do CVS-u Debiana. A to, że mu to coś ostatnio
> nie idzie to już insza inszość.

Przerzucanie tłumaczenia do cvs.debian.org to jedno, a aktualizacja tego
tłumaczenia to drugie. No chyba, że nikomu nie zależy na tym, żeby
tłumaczenie leżące gdzie indziej niż www.d.o było aktualizowane.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: