[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tłumaczenie strony debian.orgOn Sun, Jun 29, 2003 at 12:17:02PM +0200, Bartosz Feński aka fEnIo wrote:
> On Sun, Jun 29, 2003 at 12:05:39PM +0200, Tomek wrote:
> > Jak się zabrać za tłumaczenie strony debian.org na pl?
> > Ze statystyk widzę, że mamy spore zaległości.
> > Do kogo się zgłosić? Czy w przypadku tych tłumaczeń używany jest także  CVS?
> No CVS jest, ale dostęp mają wybrańcy... a raczej tylko deweloperzy
> Debiana.

Konto R/W w CVS-ie webwml może dostać każdy, komu się ono przyda. A nie
daję kont od razu każdemu kto się zgłosi, bo za dużo już było osób,
które zniknęły od razu albo po przetłumaczeniu jednej stronki.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: