[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

POSIX kirjoitustapaOn Wed, Jan 07, 2004 at 01:39:53PM +0200, Niklas Vainio wrote:
> On Wed, Jan 07, 2004 at 12:13:21PM +0200, Antti-Juhani Kaijanaho wrote:
> > Tämä olisi korrekti, jos POSIX olisi kirjainlyhenne, joka lausutaan
> > kirjaimittain.  Sitä se ei ole, kirjoitusasustaan huolimatta, vaan se on
> > sepitetty sana.
> 
> Tuota en hoksannutkaan. Mutta koska "POSIXin" näytti minusta oudolta
> muodolta, katsoin mitä Terho Itkonen sanoo asiasta Uudessa kielioppaassa
> (2000). Näin hän kirjoittaa sivulla 33:
> 
> "Jotkut isokirjainlyhenteet on tapana lukea normaalin sanan lailla eikä
> vain kirjain kirjaimelta. Silloin tavallisesti vaihdetaan
> kirjoitustapaa: vain ensimmäinen kirjain isona, muut pieninä. Tämän
> mukaisia lyhennesanojen eli kirjainsanojen kirjoitus- ja ääntöasuja ovat
> esim. Nato (mieluummin kuin NATO), Opec, Swapo [...]"
> 
> Paras kirjoitustapa lienee siis "Posixin".

Nii mutku POSIX kirjoitetaan POSIX. Tossa sun viitteessäkin sanotaan
"tavallisesti", tässä tapauksessa ei ole vaihdettu kirjaimia pieniksi.

http://www.opengroup.org/austin/papers/posix_faq.html

Tuon FAQ:n mukaan POSIX on akronyymi, POSIX is an acronym for 
Portable Operating System Interface.

Lisää tekstiä jossa POSIX koko ajan POSIX:

http://www.posix.com/posix.html
http://www.posix.com/

-- 
Tapio Lehtonen
Tapio.Lehtonen@IKI.FI
GPG public key from http://www.iki.fi/Tapio.Lehtonen
http://www.taleman.fi/ IT-alan asiantuntijapalvelut Porissa

Attachment: pgpCkKAhVBZBN.pgp
Description: PGP signature


Reply to: