[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dctrl-tools (grep-dctrl) -suomennosOn 6 tammi  2004, ajk@debian.org wrote:
> Hei,
>
> Suomensin omin voimin ohjelmani grep-dctrl:n.  Voisiko joku
> vilkaista, että suomennos on OK (siis "oikolukea" sen)?

Ääkköset on jotain kummaa sössöä (ei siis UTF-8 kun otsake väittää).

> #: grep-dctrl.c:126
> msgid "Shorthand for -FPackage"
> msgstr "Lyhyt muoto vivulle -FPackage"

s,vivu,valitsime,

> #: grep-dctrl.c:130 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX
> regular expression."  msgstr "K�sittele hakuehtoa laajennettuna
> POSIXin s��nn�llisen� lausekkeena."

Voiko tuohon laittaa "laajennettuna POSIX- säännöllisenä lausekkeena"?
Vai kuinka nuo yhdyssanasäännöt toimivat tällaisessa tapauksessa?
IMHO tuo POSIXin kuullostaa hassulta, se oli se asian ydin. :-)

> #: grep-dctrl.c:131
> msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
> msgstr "Hakuehto on tavallinen POSIXin s��nn�llinen lauseke."

Ks. edellinen.

> #: grep-dctrl.c:142 grep-dctrl.c:143
> msgid "No output to stdout"
> msgstr "�l� tulosta mit��n vakiotulostevirtaan"

"vakiotulosteeseen" riittää

> #: grep-dctrl.c:237
> msgid "A pattern is mandatory."
> msgstr "Hakuehto on v�ltt�m�t�n."

Itse sanoisin pakollinen

> #: grep-dctrl.c:439 grep-dctrl.c:448
> msgid "inconsistent atom modifiers"
> msgstr "ristitiitaiset atomin m��ritteet"

risti_r_iitaiset (typo)

entä "atomimääritteet"?

> #: grep-dctrl.c:598 msgid "Adding \"Description\" to selected output
> fields because of -d" msgstr "Merkitsen \"Description\"-kent�n
> tulostettavaksi -d-valitsimen takia"

Olisiko passiivi parempi kuin yksikön ensimmäinen silloin kun ohjelma
tekee jotain?  IMHO olisi ja eikös tämä ole käytäntökin?

> #: grep-dctrl.c:607 msgid "cannot suppress field names when showing
> whole paragraphs" msgstr "en voi j�tt�� n�ytt�m�tt� kenttien nimi�,
> kun n�yt�n kokonaisia tietueita"

Ks. edellinen.

Miten olisi "kokonaisia tietueita näytettäessä ei voida kenttien nimiä
jättää näyttämättä"?

> #: grep-dctrl.c:656
> msgid "is a directory, skipping"
> msgstr "on hakemisto, j�t�n huomiotta"
>
> #: grep-dctrl.c:657
> msgid "is a block device, skipping"
> msgstr "on lohkolaite, j�t�n huomiotta"

s/jätän huomiotta/ohitetaan/

> #: grep-dctrl.c:659
> msgid "is a socket, skipping"
> msgstr "on pistoke, j�t�n huomiotta"
>
> #: grep-dctrl.c:660
> msgid "unknown file type, skipping"
> msgstr "tuntematon tiedostotyyppi, j�t�n huomiotta"

Ks. edellinen.

> #: rc.c:75
> msgid "reading config file"
> msgstr "luen asetustiedostoa"

passiivi

> #: rc.c:116
> msgid "syntax error: need a executable name"
> msgstr "syntaksivirhe: tarvitsen ohjelmannimen"
>
> #: rc.c:124
> msgid "syntax error: need an input file name"
> msgstr "syntaksivirhe: tarvitsen sy�tetiedoston nimen"
>
> #: rc.c:129
> msgid "considering executable name"
> msgstr "harkitsen ohjelmannime�"
>
> #: rc.c:131
> msgid "yes, will use executable name"
> msgstr "kyll�, k�yt�n ohjelmannime�"

passiivi kaikissa

PS. Jos et himoitse juuri Debian-ihmisiä oikolukemaan, niin suuremman
oikolukijajoukon löytää
lokalisointi-laatu@lists.linux-aktivaattori.org-listalta.

-- 
Tommi Vainikainen

Attachment: pgp3Lnc0z6YBG.pgp
Description: PGP signature


Reply to: