[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dctrl-tools (grep-dctrl) -suomennosOn 20040107T114537+0200, Niklas Vainio wrote:
> Olen samaa mieltä. Mutta kirjoittaisin "POSIX:in" eli kaksoispisteen
> kanssa.

Tämä olisi korrekti, jos POSIX olisi kirjainlyhenne, joka lausutaan
kirjaimittain.  Sitä se ei ole, kirjoitusasustaan huolimatta, vaan se on
sepitetty sana.

-- 
Antti-Juhani Kaijanaho, Debian developer   http://www.iki.fi/gaia/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: