[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://openldapDag iedereen,

Ryan Tandy schreef op ma 09-01-2017 om 22:12 [-0800]:
> Hi,
> 
> You are noted as the last translator of the debconf translation for 
> openldap. The English template has been updated with one new message. I 
> would be grateful if you could take the time and update it. Please send 
> the updated file to me, or submit it as a wishlist bug against openldap.
> 
> Thanks in advance,
> 
> Ryan
> 

In bijlage een bijgewerkte versie van de vertaling en ook een
diff-bestand met de verschillen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of openldap debconf templates.
# Copyright (C) 2008-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the openldap package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap 2.4.25-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-10 05:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-04 10:58+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Wilt u het configureren van de OpenLDAP-server overslaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Wanneer u deze optie kiest, worden er geen initiële configuratie en database "
"voor u aangemaakt."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "altijd"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "wanneer nodig"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "nooit"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Bij de opwaardering de databases exporteren naar bestand:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Vooraleer een opwaardering naar een nieuwe versie van de OpenLDAP-server "
"uitgevoerd wordt, kunnen de data in uw LDAP-catalogi geëxporteerd worden "
"naar een gewoon tekstbestand in LDIF-indeling (dit is het gestandaardiseerde "
"'LDAP Data Interchange Format')."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"Wanneer u 'altijd' selecteert, worden de databases voor elke opwaardering "
"onvoorwaardelijk naar een bestand geëxporteerd. Wanneer u 'wanneer nodig' "
"selecteert, worden de databases enkel geëxporteerd wanneer de nieuwe "
"database-indeling incompatibel is met de oude indeling en de data opnieuw "
"geïmporteerd moeten worden. Wanneer u 'nooit' kiest wordt er geen database-"
"export gemaakt."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Voor database-exports te gebruiken map:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Geef de map op waarnaar LDAP-databases geëxporteerd moeten worden. In deze "
"map worden verschillende LDIF-bestanden aangemaakt die overeenkomen met de "
"zoekbasissen op de server. U dient ervoor te zorgen dat u genoeg vrije "
"ruimte heeft op de partitie waar de map zich bevindt. Het eerste voorkomen "
"van de tekst 'VERSION' wordt vervangen door de server-versie vanwaar u "
"opwaardeert."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Wilt u de oude database verplaatsen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Er bevinden zich nog bestanden in /var/lib/ldap die het configuratieproces "
"waarschijnlijk zullen verstoren. Als u voor deze optie kiest, zullen de "
"scripts van de pakketbeheerder de oude databasebestanden wegzetten voordat "
"ze de nieuwe database aanmaken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Configuratie opnieuw proberen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"De door u ingevoerde configuratie is ongeldig. Zorg ervoor dat: de DNS-"
"domeinnaam een geldige syntaxis heeft, het veld voor de organisatie niet "
"leeg is, en de beheerderswachtwoorden overeenkomen. Wanneer u ervoor kiest "
"om de configuratie niet opnieuw te proberen, wordt uw LDAP-server niet "
"ingesteld. U kunt later altijd 'dpkg-reconfigure slapd' uitvoeren om de "
"configuratie opnieuw te proberen. "

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS-domeinnaam:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"De DNS-domeinnaam wordt gebruikt als de basis-DN van uw LDAP-catalogus. foo."
"example.org invoeren geeft u de basis-DN dc=foo, dc=example, dc=org."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Organisatienaam:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Geef op welke organisatienaam gebruikt moet worden in de basis-DN van uw "
"LDAP-catalogus."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Beheerderswachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Wat is het wachtwoord voor de beheerdersingang in uw LDAP-catalogus?"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Bevestiging wachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Gelieve het beheerderswachtwoord van uw LDAP-catalogus nogmaals in te tikken "
"(dit om tikfouten tegen te gaan)."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Wachtwoorden komen niet overeen"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""
"De twee door u ingevoerde wachtwoorden kwamen niet overeen. Gelieve nogmaals "
"te proberen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Wilt u dat de database verwijderd wordt wanneer slapd gewist wordt?"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat gaf een fout tijdens de opwaardering"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden tijdens het opwaarderen van uw LDAP-catalogus."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"Bij het uitpakken van de LDAP-catalogus signaleerde het programma 'slapcat' "
"een fout. Dit kan veroorzaakt worden door een onjuist configuratiebestand "
"(bv. het ontbreken van 'moduleload'-regels voor het ondersteunen van de "
"backenddatabase)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Deze mislukking zorgt ervoor dat 'slapadd' zo meteen ook mislukt. De oude "
"databasebestanden worden verplaatst naar /var/backups . Als u deze "
"opwaardering opnieuw wilt proberen, dient u eerst de oude databasebestanden "
"terug te plaatsen, daarna de oorzaak van het mislukken van slapcat op te "
"lossen, en tenslotte de volgende opdracht uit te voeren:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Vervolgens verplaatst u de databasebestanden terug naar de reservekopie-map "
"en probeert u slapadd uit te voeren vanaf ${location}."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Welk database-backend wilt u gebruiken?"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
"renames. Both support the same configuration options."
msgstr ""
"HDB en BDB gebruiken een gelijkaardige opslagindeling, maar HDB ondersteunt "
"ook het hernoemen van deelbomen. Beide ondersteunen dezelfde "
"configuratieopties."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and requires "
"less configuration than BDB or HDB."
msgstr ""
"Het MDB-backend is de aanbevolen keuze. MDB maakt gebruik van een nieuw "
"opslagformaat en vraagt minder configuratie dan BDB of HDB."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"In any case, you should review the resulting database configuration for your "
"needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"In elk geval is het een goed idee om te controleren of de resulterende "
"databaseconfiguratie aan uw noden voldoet. Meer informatie vindt u in /usr/"
"share/doc/slapd/README.Debian.gz."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
msgstr "De configuratie van de slapd-toegangscontrole is mogelijk onveilig"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"One or more of the configured databases has an access control rule that "
"allows users to modify most of their own attributes. This may be unsafe, "
"depending on how the database is used."
msgstr ""
"Een of meer van de geconfigureerde databases gebruikt bij de "
"toegangscontrole een regel die gebruikers toelaat om het grootste deel van "
"hun eigen attributen te wijzigen. Afhankelijk van de wijze waarop de "
"database gebruikt wordt, is dit mogelijk onveilig."

#. Type: note
#. Description
#. Translators: keep "by self write" and "to *" unchanged. These are part
#. of the slapd configuration and are not translatable.
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
"recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users are "
"only able to modify specifically allowed attributes."
msgstr ""
"In het geval er slapd-toegangsregels van toepassing zijn die met \"to *\" "
"beginnen, wordt aanbevolen om elk voorkomen van \"by self write\" te "
"verwijderen, waardoor gebruikers enkel die attributen kunnen wijzigen "
"waarvoor dit expliciet toegestaan wordt."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr "Raadpleeg /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz voor meer details."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "abort installation"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "continue regardless"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid "Manual ppolicy schema update recommended"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. "ppolicy", "pwdMaxRecordedFailure", and "cn=config" are not translatable.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"The new version of the Password Policy (ppolicy) overlay requires the schema "
"to define the pwdMaxRecordedFailure attribute type, which is not present in "
"the schema currently in use. It is recommended to abort the upgrade now, and "
"to update the ppolicy schema before upgrading slapd. If replication is in "
"use, the schema update should be applied on every server before continuing "
"with the upgrade."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph is followed by the path to the generated file (not
#. translatable). The sentence continues in the following paragraph.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"An LDIF file has been generated with the changes required for the upgrade:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph continues the sentence started in the previous
#. paragraph. It is followed by a command line.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"so if slapd is using the default access control rules, these changes can be "
"applied (after starting slapd) by using the command:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"If instead you choose to continue the installation, the new attribute type "
"will be added automatically, but the change will not be acted on by slapd "
"overlays, and replication with other servers may be affected."
msgstr ""

#~ msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
#~ msgstr "LDAPv2-protocol toelaten?"

#~ msgid ""
#~ "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs "
#~ "and users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't "
#~ "use LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be "
#~ "added to your slapd.conf file."
#~ msgstr ""
#~ "Het verouderde LDAPv2-protocol is standaard uitgeschakeld in slapd. "
#~ "Programma's en gebruikers dienen op te waarderen naar LDAPv3. Als u oude "
#~ "programma's heeft die geen LDAPv3 aankunnen, dient u deze optie te kiezen "
#~ "(hierdoor wordt 'allow bind_v2' toegevoegd aan uw 'slapd.conf'-bestand)."
--- projecten/vertaal/debconf/openldap_2.4.44+dfsg-4_nl.po	2017-01-10 10:44:49.226027383 +0100
+++ projecten/vertaal/debconf/openldap_2.4.44+dfsg-4_bijgewerkt_nl.po	2017-01-10 11:01:10.718850528 +0100
@@ -1,27 +1,29 @@
 # Dutch translation of openldap debconf templates.
 # Copyright (C) 2008-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the openldap package.
 # Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
-# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
+#
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: openldap 2.4.25-4\n"
+"Project-Id-Version: openldap 2.4.44+dfsg-4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-01-10 05:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-04 10:58+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-01-10 10:42+0100\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../slapd.templates:1001
 msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
 msgstr "Wilt u het configureren van de OpenLDAP-server overslaan?"
 
@@ -369,68 +371,84 @@
 msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
 msgstr "Raadpleeg /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz voor meer details."
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../slapd.templates:17001
 msgid "abort installation"
-msgstr ""
+msgstr "de installatie afbreken"
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../slapd.templates:17001
 msgid "continue regardless"
-msgstr ""
+msgstr "desondanks toch voortgaan"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../slapd.templates:17002
 msgid "Manual ppolicy schema update recommended"
-msgstr ""
+msgstr "Het handmatig bijwerken van het ppolicy schema wordt aanbevolen"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #. "ppolicy", "pwdMaxRecordedFailure", and "cn=config" are not translatable.
 #: ../slapd.templates:17002
 msgid ""
 "The new version of the Password Policy (ppolicy) overlay requires the schema "
 "to define the pwdMaxRecordedFailure attribute type, which is not present in "
 "the schema currently in use. It is recommended to abort the upgrade now, and "
 "to update the ppolicy schema before upgrading slapd. If replication is in "
 "use, the schema update should be applied on every server before continuing "
 "with the upgrade."
 msgstr ""
+"De nieuwe versie van de Password Policy (ppolicy) overlay vereist dat het "
+"schema het attribuuttype pwdMaxRecordedFailure definieert, maar dit komt "
+"niet voor in het schema dat momenteel in gebruik is. Het wordt aanbevolen om "
+"de opwaardering nu af te breken en het ppolicy-schema bij te werken "
+"vooraleer slapd opgewaardeerd wordt. Indien replicatie toegepast wordt, moet "
+"het bijwerken van het schema op elke server uitgevoerd worden voor u "
+"voortgaat met de opwaardering."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #. This paragraph is followed by the path to the generated file (not
 #. translatable). The sentence continues in the following paragraph.
 #: ../slapd.templates:17002
 msgid ""
 "An LDIF file has been generated with the changes required for the upgrade:"
 msgstr ""
+"Er werd een LDIF-bestand gegenereerd met de voor de opwaardering vereiste "
+"wijzigingen:"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #. This paragraph continues the sentence started in the previous
 #. paragraph. It is followed by a command line.
 #: ../slapd.templates:17002
 msgid ""
 "so if slapd is using the default access control rules, these changes can be "
 "applied (after starting slapd) by using the command:"
 msgstr ""
+"dus als slapd de standaardregels voor toegangscontrole gebruikt, kunnen deze "
+"wijzigingen toegepast worden door (na het starten van slapd) de volgende "
+"opdracht uit te voeren:"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../slapd.templates:17002
 msgid ""
 "If instead you choose to continue the installation, the new attribute type "
 "will be added automatically, but the change will not be acted on by slapd "
 "overlays, and replication with other servers may be affected."
 msgstr ""
+"Indien u er integendeel voor kiest de installatie voort te zetten, zal het "
+"nieuwe attribuuttype automatisch toegevoegd worden, maar zullen de slapd-"
+"overlays geen rekening houden met de aanpassing en dit kan de replicatie met "
+"andere servers beïnvloeden."
 
 #~ msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
 #~ msgstr "LDAPv2-protocol toelaten?"
 
 #~ msgid ""
 #~ "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs "
 #~ "and users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't "

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: