[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap 2.4.44+dfsg-4: Please update debconf PO translation for the package openldapHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for 
openldap. The English template has been updated with one new message. I 
would be grateful if you could take the time and update it. Please send 
the updated file to me, or submit it as a wishlist bug against openldap.

Thanks in advance,

Ryan

# Dutch translation of openldap debconf templates.
# Copyright (C) 2008-2011 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the openldap package.
# Bart Cornelis <cobaco@skolelinux.no>, 2008.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2011.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap 2.4.25-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-10 05:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-04 10:58+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Wilt u het configureren van de OpenLDAP-server overslaan?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Wanneer u deze optie kiest, worden er geen initiële configuratie en database "
"voor u aangemaakt."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "altijd"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "wanneer nodig"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "nooit"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Bij de opwaardering de databases exporteren naar bestand:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"Vooraleer een opwaardering naar een nieuwe versie van de OpenLDAP-server "
"uitgevoerd wordt, kunnen de data in uw LDAP-catalogi geëxporteerd worden "
"naar een gewoon tekstbestand in LDIF-indeling (dit is het gestandaardiseerde "
"'LDAP Data Interchange Format')."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"Wanneer u 'altijd' selecteert, worden de databases voor elke opwaardering "
"onvoorwaardelijk naar een bestand geëxporteerd. Wanneer u 'wanneer nodig' "
"selecteert, worden de databases enkel geëxporteerd wanneer de nieuwe "
"database-indeling incompatibel is met de oude indeling en de data opnieuw "
"geïmporteerd moeten worden. Wanneer u 'nooit' kiest wordt er geen database-"
"export gemaakt."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Voor database-exports te gebruiken map:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Geef de map op waarnaar LDAP-databases geëxporteerd moeten worden. In deze "
"map worden verschillende LDIF-bestanden aangemaakt die overeenkomen met de "
"zoekbasissen op de server. U dient ervoor te zorgen dat u genoeg vrije "
"ruimte heeft op de partitie waar de map zich bevindt. Het eerste voorkomen "
"van de tekst 'VERSION' wordt vervangen door de server-versie vanwaar u "
"opwaardeert."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Wilt u de oude database verplaatsen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Er bevinden zich nog bestanden in /var/lib/ldap die het configuratieproces "
"waarschijnlijk zullen verstoren. Als u voor deze optie kiest, zullen de "
"scripts van de pakketbeheerder de oude databasebestanden wegzetten voordat "
"ze de nieuwe database aanmaken."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Configuratie opnieuw proberen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"De door u ingevoerde configuratie is ongeldig. Zorg ervoor dat: de DNS-"
"domeinnaam een geldige syntaxis heeft, het veld voor de organisatie niet "
"leeg is, en de beheerderswachtwoorden overeenkomen. Wanneer u ervoor kiest "
"om de configuratie niet opnieuw te proberen, wordt uw LDAP-server niet "
"ingesteld. U kunt later altijd 'dpkg-reconfigure slapd' uitvoeren om de "
"configuratie opnieuw te proberen. "

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS-domeinnaam:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"De DNS-domeinnaam wordt gebruikt als de basis-DN van uw LDAP-catalogus. foo."
"example.org invoeren geeft u de basis-DN dc=foo, dc=example, dc=org."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Organisatienaam:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Geef op welke organisatienaam gebruikt moet worden in de basis-DN van uw "
"LDAP-catalogus."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Beheerderswachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Wat is het wachtwoord voor de beheerdersingang in uw LDAP-catalogus?"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Bevestiging wachtwoord:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Gelieve het beheerderswachtwoord van uw LDAP-catalogus nogmaals in te tikken "
"(dit om tikfouten tegen te gaan)."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Wachtwoorden komen niet overeen"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr ""
"De twee door u ingevoerde wachtwoorden kwamen niet overeen. Gelieve nogmaals "
"te proberen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Wilt u dat de database verwijderd wordt wanneer slapd gewist wordt?"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat gaf een fout tijdens de opwaardering"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr ""
"Er is een fout opgetreden tijdens het opwaarderen van uw LDAP-catalogus."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"Bij het uitpakken van de LDAP-catalogus signaleerde het programma 'slapcat' "
"een fout. Dit kan veroorzaakt worden door een onjuist configuratiebestand "
"(bv. het ontbreken van 'moduleload'-regels voor het ondersteunen van de "
"backenddatabase)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Deze mislukking zorgt ervoor dat 'slapadd' zo meteen ook mislukt. De oude "
"databasebestanden worden verplaatst naar /var/backups . Als u deze "
"opwaardering opnieuw wilt proberen, dient u eerst de oude databasebestanden "
"terug te plaatsen, daarna de oorzaak van het mislukken van slapcat op te "
"lossen, en tenslotte de volgende opdracht uit te voeren:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Vervolgens verplaatst u de databasebestanden terug naar de reservekopie-map "
"en probeert u slapadd uit te voeren vanaf ${location}."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Welk database-backend wilt u gebruiken?"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
"renames. Both support the same configuration options."
msgstr ""
"HDB en BDB gebruiken een gelijkaardige opslagindeling, maar HDB ondersteunt "
"ook het hernoemen van deelbomen. Beide ondersteunen dezelfde "
"configuratieopties."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and requires "
"less configuration than BDB or HDB."
msgstr ""
"Het MDB-backend is de aanbevolen keuze. MDB maakt gebruik van een nieuw "
"opslagformaat en vraagt minder configuratie dan BDB of HDB."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"In any case, you should review the resulting database configuration for your "
"needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"In elk geval is het een goed idee om te controleren of de resulterende "
"databaseconfiguratie aan uw noden voldoet. Meer informatie vindt u in /usr/"
"share/doc/slapd/README.Debian.gz."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
msgstr "De configuratie van de slapd-toegangscontrole is mogelijk onveilig"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"One or more of the configured databases has an access control rule that "
"allows users to modify most of their own attributes. This may be unsafe, "
"depending on how the database is used."
msgstr ""
"Een of meer van de geconfigureerde databases gebruikt bij de "
"toegangscontrole een regel die gebruikers toelaat om het grootste deel van "
"hun eigen attributen te wijzigen. Afhankelijk van de wijze waarop de "
"database gebruikt wordt, is dit mogelijk onveilig."

#. Type: note
#. Description
#. Translators: keep "by self write" and "to *" unchanged. These are part
#. of the slapd configuration and are not translatable.
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
"recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users are "
"only able to modify specifically allowed attributes."
msgstr ""
"In het geval er slapd-toegangsregels van toepassing zijn die met \"to *\" "
"beginnen, wordt aanbevolen om elk voorkomen van \"by self write\" te "
"verwijderen, waardoor gebruikers enkel die attributen kunnen wijzigen "
"waarvoor dit expliciet toegestaan wordt."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr "Raadpleeg /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz voor meer details."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "abort installation"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "continue regardless"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid "Manual ppolicy schema update recommended"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. "ppolicy", "pwdMaxRecordedFailure", and "cn=config" are not translatable.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"The new version of the Password Policy (ppolicy) overlay requires the schema "
"to define the pwdMaxRecordedFailure attribute type, which is not present in "
"the schema currently in use. It is recommended to abort the upgrade now, and "
"to update the ppolicy schema before upgrading slapd. If replication is in "
"use, the schema update should be applied on every server before continuing "
"with the upgrade."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph is followed by the path to the generated file (not
#. translatable). The sentence continues in the following paragraph.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"An LDIF file has been generated with the changes required for the upgrade:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph continues the sentence started in the previous
#. paragraph. It is followed by a command line.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"so if slapd is using the default access control rules, these changes can be "
"applied (after starting slapd) by using the command:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"If instead you choose to continue the installation, the new attribute type "
"will be added automatically, but the change will not be acted on by slapd "
"overlays, and replication with other servers may be affected."
msgstr ""

#~ msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
#~ msgstr "LDAPv2-protocol toelaten?"

#~ msgid ""
#~ "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs "
#~ "and users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't "
#~ "use LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be "
#~ "added to your slapd.conf file."
#~ msgstr ""
#~ "Het verouderde LDAPv2-protocol is standaard uitgeschakeld in slapd. "
#~ "Programma's en gebruikers dienen op te waarderen naar LDAPv3. Als u oude "
#~ "programma's heeft die geen LDAPv3 aankunnen, dient u deze optie te kiezen "
#~ "(hierdoor wordt 'allow bind_v2' toegevoegd aan uw 'slapd.conf'-bestand)."

Reply to: