[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-commonDag Paul en Benedict,


Paul Gevers schreef op do 22-12-2016 om 10:41 [+0100]:
> Hoi Benedict,
> 
> On 12/22/16 10:17, Benedict Verheyen wrote:
> > On 22/12/2016 9:19, Paul Gevers wrote:
> >> Overigens zei mijn vriendin onmiddellijk bij het woord database: "Dat
> >> heet in het Nederlands toch databank?"
> > Hehe, ik kan dat wel overal vervangen indien de groep dit eveneens een
> > beter vertaling vind. Zoals in een vorig bericht aangegeven vind ik in
> > ieder geval wel.
> 
> Van mij mag je, al heb ik nog steeds het gevoel dat het niet veel
> gebruikt wordt in het wild... Dus als anderen op deze lijst een mening
> hebben, graag laten horen.

Zowel databank, database als gegevensbank komen voor in het Groene
Boekje en in de Dikke Van Dale en zijn dus correct Nederlands. In de Van
Dale wordt bij het woord databank een verklaring gegeven en bij de
woorden database en gegevensbank verwezen naar databank als dat al iets
te betekenen heeft. Ik merk dat gegevensbank in andere
debconf-vertalingen niet voorkomt. Databank en database daarentegen wel.
Wat mij betreft maakt het niet veel uit welke vertaling gebruikt wordt
en mag de vertaler de knoop doorhakken, zoals we dat soms nog doen.

> 
> Paul
> 

-- 
Met vriendelijke groet en prettige feesten,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: