[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonOp 15-12-2016 om 19:19 schreef Benedict Verheyen:
Goede avond Paul,

Op 15 december 2016 06:57 schreef Paul Gevers <elbrus@debian.org>:
>
> <snip>
>
> > Kan er iemand deze controleren? Wel heb ik opgemerkt dat als ik het
> > aangepaste bestand terug open,
>
> Het is de gewoonte [0] op deze lijst om het onderwerp van de e-mail die
> je hiervoor gebruikt aan te passen (heb ik bij deze dus maar gedaan),
> zodat dit ook terug te vinden is op [1] @anderen, weten jullie hier meer
> van?

Ik zal erop letten dat het onderwerp van de e-mail wordt aangepast.
M'n mail wordt nu verstuurd vanuit gmail. Lijkt me beter om het vb. vanuit
Thunderbird te behandelen.

<knip>

> Het is niet ongebruikelijk om de hele vertaling langs te lopen. Heb je
> dat gedaan, of alleen naar de fuzzy/missing velden gekeken?

Alleen naar de fuzzy en ontbrekende velden. Ik controleer het volledige bestand.

> #: ../dbconfig-common.templates:3001
>  msgid "Remember database passwords permanently in debconf?"
> -msgstr ""
> +msgstr "Database wachtwoorden permanent opslaan in debconf?"
>
> Volgens mij zou het databasewachtwoorden moeten zijn in correct NL.

OK, zal ik aanpassen.

> +"Tijdens het instellen, opwaarderen, of verwijderen van pakketten met "
> +"dbconfig-common, zijn database wachtwoorden van beheerders niveau nodig. "
>
> Idem + beheerdersniveau

Klopt. Ik zal op de regels van het samenvoegen van woorden moeten letten.

>  msgid ""
>  "Alternatively the passwords can be permanently remembered in the debconf "
>  "database (which is protected by Unix file permissions), though this is
> less "
>  "secure and thus not the default setting."
>  msgstr ""
> +"Als alternatief kunnen de paswoorden permanent worden opgeslagen in de "
>
> Elders (volgens mij ook in de rest van de vertaling) gebruik je
> wachtwoorden i.p.v. paswoorden.

Aangepast.

Aanpassingen zijn doorgevoerd maar ik overlees even de volledige vertaling en
zal dan het po bestand op de lijst posten.

Paul en Frans, bedankt voor jullie tijd en extra toelichtingen.

Met vriendelijke groeten,
Benedict

Goede avond,


ik heb de 1ste 2 zinnen in het po bestand even gelezen en daarbij heb ik onderstaande opmerkingen.
Lijkt me handig om dit eerst even af te stemmen voor ik dit in het bestand zou aanpassen.

>> Will this server be used to access remote databases?
De vertaling is: "Zal deze server gebruikt worden om toegang te
verkrijgen tot databases op andere systemen?"

Voorstel: "toegang verkrijgen" kan eventueel vervangen worden door benaderen.
Je vraagt immers geen toegang, maar benadert de database.
"Zal deze server gebruikt worden om databases op andere systemen te benaderen?

Dit kan nog verder aangepast worden. Andere systemen kan ook een lokaal, ander
systeem betreffen zoals vb. een andere virtuele host in een VM omgeving.
Dit systeem is nog steeds niet extern of "op afstand" maar wel een ander systeem.
Hier kan misschien "extern" gebruikt worden naar analogie van de vertaling
"Remote Desktop Web Connection" = "Webverbinding met extern bureaublad"

Dit wordt dan:
"Zal deze server gebruikt worden om externe databases te benaderen?"
Extern betekent sowieso een ander systeem maar geeft preciezer aan dat het systeem
zich niet lokaal bevindt.

>>For the database types that support it, dbconfig-common includes support for configuring databases
>>on remote systems.
De vertaling is "Voor de databasetypes die dit toelaten ondersteunt dbconfig-common het
instellen van databases op andere systemen"

Voorstel: "support" kan vertaald worden naar "ondersteuning" wat zo reeds is vertaald.
'Remote access" kan als "toegang op afstand" vertaald worden.
Dit toepassen op "on remote systems" is wat moeilijker.
Het betreft wel het "remote configuring" wat dan "op afstand instellen" zou worden.
Of hier kan ook met "extern" gewerkt worden.
De zin moet dan even anders opgesteld worden.

"dbconfig-common ondersteunt het op afstand instellen van databases voor de ondersteunde databasetypes."

OF

"dbconfig-common ondersteunt instellen van externe databases voor de ondersteunde databasetypes."

OF

"dbconfig-common ondersteunt het op afstand instellen van externe databases voor de ondersteunde databasetypes."


>> When installing a package's database via dbconfig-common, the questions related
>> to remote configuration are asked with a priority such that they are skipped for most systems.
De vertaling is "Tijdens de database-installatie met behulp van dbconfig-common worden de vragen
omtrent het configureren van databases op andere systemen gesteld met een zodanige prioriteit dat
ze op de meeste systemen overgeslagen worden."

Deze zin zou dan kunnen worden:

"Tijdens de installatie van de pakket database met behulp van dbconfig-common worden
de vragen omtrent het op afstand instellen van databases met een zodanige prioriteit
gesteld dat ze op de meeste systemen overgeslagen worden."

of

"Tijdens de installatie van de pakket database met behulp van dbconfig-common worden
de vragen omtrent het instellen van externe databases met een zodanige prioriteit gesteld
dat ze op de meeste systemen overgeslagen worden."

Een andere opmerking is dat ik eigenlijk niet zo van het woord database houd.
Iedereen kent het ondertussen wel, maar een Nederlands woord lijkt niet niet door te breken.
Daarnaast is het maar de vraag of (technische) mensen openstaan voor een ander woord.
Dit van iemand die zelf altijd in de IT sector heeft gewerkt. :)
De keuze is uiteraard niet gemakkelijk omdat dit waarschijnlijk een zeer grote impact zou
hebben of andere vertalingen waardoor het aanpassen misschien niet wenselijk is.
Mogelijke woorden:
- databank

Volgende is mogelijk maar dan zit je echter met het verschil tussen data en gegevens.
- gegevensbank
- gegevenverzameling

Vandaar, als we het woord database al zouden willen veranderen, dan lijkt databank de
minst ingrijpende verandering.

Alvast bedankt voor jullie terugkoppeling.

--
Met vriendelijke groeten,
Benedict


Reply to: