[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHoi Benedict, allen,

Laten we de review vooral voortzetten. Ik verwacht nog een
vertalingsupdate te doen van dbconfig-common voor de release van Stretch.

On 12/21/16 23:49, Benedict Verheyen wrote:
> bijgevoegd de vertaling en een diff bestand met de door Paul
> aangeleverde versie.
> Ik heb het ganse bestand overlezen en verschillende aanpassingen gedaan.
> Gelieve deze te controleren en aan te passen waar nodig.
> Volgende opmerkingen:
> 
> - back-up heb ik zoveel mogelijk door reservekopie vervangen

Ack.

> - ergens kwam ik "deconfigure ... " tegen wat me zelfs raar Engels lijkt.
> Ik heb dit vertaald door "een vorige versie van het pakket installeren"

Ik heb de plek niet opgezocht, maar dat lijkt me een foute vertaling.
deconfigure is het tegenovergestelde van configure, dus het verwijderen
van de instellingen.

> - authenticatie vervangen door verificatie

Dat zijn normaal gesproken twee verschillende dingen (een koe is een
dier, maar niet ieder dier is een koe). Als je authenticatie wilt
vervangen door verificatie, dan zul je tekst moeten toevoegen:
verificatie van de identiteit. De eerste twee paragrafen van Wikipedia
leggen het mooi uit:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Authenticatie

> Het woord optie komt veel voor. Keuzemogelijkheid vind ik mooier maar

Eens.

> dan wordt
> de zin soms erg lang: "keuzemogelijkheid selecteren" (want
> "keuzemogelijkheid kiezen"
> klinkt teveel hetzelfde).

Waarschijnlijk kun je dit af en toe ook verkorten door het woord
"option" gewoon weg te laten?

> @Paul
> Kan u daar verder mee aan de slag?

Jeetje, wat klink "u" raar, maar dat is gebruikelijk in België, hè?
Sorry voor mijn gebruik van "je" de hele tijd, maar dat is in Nederland
weer gebruikelijker in amicale omgeving (en dat is hoe ik deze lijst
beschouw).

Overigens zei mijn vriendin onmiddellijk bij het woord database: "Dat
heet in het Nederlands toch databank?"

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: