[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR]: po-debconf://dbconfig-common Re: dbconfig-common 2.0.6: Please update debconf PO translation for the package dbconfig-commonHoi Benedict,

On 12/22/16 10:17, Benedict Verheyen wrote:
> On 22/12/2016 9:19, Paul Gevers wrote:
>> Overigens zei mijn vriendin onmiddellijk bij het woord database: "Dat
>> heet in het Nederlands toch databank?"
> Hehe, ik kan dat wel overal vervangen indien de groep dit eveneens een
> beter vertaling vind. Zoals in een vorig bericht aangegeven vind ik in
> ieder geval wel.

Van mij mag je, al heb ik nog steeds het gevoel dat het niet veel
gebruikt wordt in het wild... Dus als anderen op deze lijst een mening
hebben, graag laten horen.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: