[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: social contract nlHi Arvind!

You wrote:

> 2. ....terugkoppelen naar de "upstream" auteurs van de software die we
> in ons systeem opnemen <-- (mist een '.'.)
> 
> 3. .... .Rapporten die gebruikers insturen, zullen direct zichtbaar
> worden voor anderen, <-- (zou een '.' moeten zijn i.p.v een ','.) 

Ah, gefixed. Bedankt!

-- 
Kind regards,
+--------------------------------------------------------------------+
| Bas Zoetekouw       | GPG key: 0644fab7           |
|----------------------------| Fingerprint: c1f5 f24c d514 3fec 8bf6 |
| bas@o2w.nl, bas@debian.org |       a2b1 2bae e41f 0644 fab7 |
+--------------------------------------------------------------------+ Reply to: