[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://apt/po/nl.poOn Wed, Jan 14, 2004 at 11:39:56PM +0100, Bas Zoetekouw wrote:
> > > Volgens mij is het "voldoen *aan* iets".
> > 
> > Lijkt me ook, ja.
> 
> Dan is "niet-voldane afhankelijkheid" geen goed nederlands lijkt me: een
> werkwoord kan alleen op deze manier worden gebruikt als hetgene waar het
> op slaat het lijdend voorwerp is van het werkwoord.  Of vergis is me?

Ik volg je niet helemaal, vrees ik. Kan je dit wat verduidelijken?

[...]
> > Ah, op die manier. Dat heeft dan inderdaad te maken met
> > dialect-verschillen; het woord 'best' als in 'ok, geen probleem' wordt
> > in België niet gebruikt (althans niet voor zover ik weet). Wanneer jij
> > me een vraag stelt, en ik antwoord daarop met 'best', dan betekent dat
> > niet 'doe maar, het interesseert me niet', maar eerder 'best wel, ja,
> > als je geen problemen wilt krijgen'.
> 
> Ah, ok.  Misschien moeten we deze hele contructie maar vermijden dan.
> Wat denken jullie van "We raden u aan een bug te melden" of iets in die
> geest?

Klinkt goed.

> > Ack, dat lijkt me dan ook het beste. Misschien is het zelfs beter het
> > woord 'best' helemaal te vermijden, voor zover dat mogelijk is.
> 
> aol
> 
> > > ||  in elk geval "het conffile". Ik heb er filelist.cc op nageslagen; de
> > > ||  desbetreffende code gaat over conffiles (al noemt men het in de msgid
> > > ||  foutief "conf file")
> > > 
> > > Dubbele conffile?
> > > 
> > > En volgens mij is het "de file". Tenminste, dat zeg ik in mijn dagelijke
> > > omgang.
> > 
> > Uh, juist ja. Ik was te veel aan 'bestand' aan't denken, en te weinig
> > aan 'file' :)
> 
> Hmm, en "conffile" vertalen we niet?  Verder wordt "file" wel overal
> vertaald dacht ik.

Ja; maar hier gaat het om het verschil tussen "configuration file" en
"conffile". De twee betekenen niet hetzelfde (alle conffiles zijn
configuration files, maar niet omgekeerd; alleen de conffiles worden
door dpkg beheerd), daarom hebben we in het verleden beslist om conffile
niet te vertalen.

> > > ||  Hoezo? "Package X obsoletes package Y" vs "Pakket X veroudert pakket Y",
> > > ||  lijkt me niks mis mee.
> > > 
> > > Een oud pakket kan mijns inziens nog prima werken.
> > > 
> > > Een obsolete pakket is gevaarlijk, want de maintainer dan wel developer
> > > behoudt zich daarmee het recht voor incompatibele wijzigingen te maken.
> > 
> > Er is een verschil tussen een "oud" pakket en een "verouderd" pakket.
> > "Oud" zeg je in het Engels als "old"; "verouderd", da's... "obsolete"
> > :-)
> 
> Hmm ja, maar "obsolete" heeft ook een beetje de lading van "achterhaald"
> volgens mij, en "verouderd" niet zo.  Helaas heeft het werkwoord
> "achterhalen" een andere betekenis.

Hm. Ik heb het woord "verouderd" toch al tegengekomen in een context
waarin het als synoniem voor "achterhaald" gebruikt wordt, al geef ik
toe dat het niet even duidelijk is als "obsolete". Vraag is: is dit
belangrijk? Gaat er cruciale informatie verloren als we "obsolete"
vertalen als "verouderd" (en "obsoletes" naar "veroudert")? Naar mijn
gevoel niet -- maar dat kan geheel en volledig aan mezelf liggen...

-- 
Wouter Verhelst
Debian GNU/Linux -- http://www.debian.org
Nederlandstalige Linux-documentatie -- http://nl.linux.org
"Stop breathing down my neck." "My breathing is merely a simulation."
"So is my neck, stop it anyway!"
  -- Voyager's EMH versus the Prometheus' EMH, stardate 51462.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: