[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://apt/po/nl.poEnkele spellingscorrecties.

--Dirk-Jan.


#: cmdline/apt-cache.cc:133
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Pakket %s versie %s vheeft een niet-voldane afhankelijkheid:\n"

heeft

#: cmdline/apt-cache.cc:281
msgid "Total Ver/File relations: "
msgstr "Totaal aantaal versie/bestand-relaties: "

aantal


" -d=?     Selecteerd de optionele caching database\n"
" --no-delink Schakeld de ontlinking debug modus in\n"

selecteert, schakelt

#: cmdline/apt-get.cc:583
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu verwijderen en %lu niet opgewaardeert.\n"

opgewaardeerd

#: cmdline/apt-get.cc:819
#, c-format
msgid "After unpacking %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Na het uitpakken zal er anvullend %sB schijfruimte gebruikt worden.\n"

een aanvullende

#: cmdline/apt-get.cc:1032
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr "%s wordt overgeslagen, het is al geïnstalleerd en opwaardering is niet gevraagt.\n"

gevraagd

#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Pakket %s is een virtueel pakket verzien door:\n"

voorzien

#: cmdline/apt-get.cc:1073
msgid " [Installed]"
msgstr " [Geïnstalleerd]"

#: cmdline/apt-get.cc:1279
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "De 'update'-opdracht aanvaard geen argumenten"

aanvaart

#: cmdline/apt-get.cc:1476
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Let op, %s wordt geselcteerd omwille van de regex '%s'\n"

geselecteerd

msgid "Merging Available information"
msgstr "De beschikbare informatie wordt samengevoegt"

samengevoegd

msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Er wordt gepoogt om de omleiding %s->%s en %s/%s te overschrijven"

gepoogd

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:448
msgid "Internal Error getting a Package Name"
msgstr "Interne fout bij het ophalen van de pakket naam"

pakketnaam

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:205
msgid "Reading File Listing"
msgstr "Bestandslijst worden ingelezen"

#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:383
msgid "The pkg cache must be initialize first"
msgstr "De pakketcache dient eerst geïnitalizeerd te zijn"

geïnitialiseerd

#: apt-inst/deb/debfile.cc:158
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Localizeren van een geldig 'control'-bestand is mislukt"

localiseren

#: apt-pkg/pkgcache.cc:220
msgid "Obsoletes"
msgstr "Verouderd"

veroudert

#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:658
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Voorziene bestanden worden verzamelt"

verzameld-- 
-----------------------------------------------------------
 Dirk-Jan C. Binnema email: <djcb[at]djcbsoftware[dot]nl>
   [djcb]       im:     djcb@jabber.org
-----------------------------------------------------------
GPG:   BB49 41D7 053D E5F1 F333 586E C530 CBC3 4352 A39F
-----------------------------------------------------------Reply to: