[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://shaperOn Fri, Nov 14, 2003 at 11:17:24PM +0100, Paul Slootman wrote:

||  On Fri 14 Nov 2003, Tim Dijkstra wrote:

||  > Wat dacht je van het pakket? Lijkt me toch een mooi oer-nederlands
||  > woord.
||
||  Ja, ik heb net gekeken hoe de NLse dpkg dingen roept, en "het pakket"
||  lijkt inderdaad juist.

Ach natuurlijk.

Waarbij je wel in de gaten moet houden dat wat dpkg-nl roept
waarschijnlijk ook al door een van ons zo geschreven is...

Attachment: pgpmQFuwdGM_k.pgp
Description: PGP signature


Reply to: