[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://php4On Fri, Nov 14, 2003 at 10:29:09PM +0100, Tim Dijkstra wrote:

|| On Fri, 14 Nov 2003 20:47:41 +0100
|| zweije@xs4all.nl (Vincent Zweije) wrote:

|| > Geen opmerkingen (goh).
||
|| Tja misschien hebben we meer reviewers nodig ...

En het is zo makkelijk. Inschrijven op de mailing list, en op alle RFRs
en LCFCs gewoon een list-reply doen. De rest gaat bijna vanzelf.

Grijns.                            Vincent.

Attachment: pgplhsQFrbgXp.pgp
Description: PGP signature


Reply to: