[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://shaperGeen idee of ik het zo goed doe, want ik lurk alleen af en toe hier :-)
(Wat betekenen de verschillende afko's?)

Ik ben bezig om een upload van shaper te preparen (als een sponsor), en
toen viel het mij op dat er diverse vertalingen waren maar nog niet in
het nederlands. Ik heb even snel wat gemaakt, gaarne voorzien van
commentaar en verbeteringen... Nederlands is niet mijn sterke punt...


Paul Slootman


#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shaper 2.2.12-0.7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-08-31 19:04-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-14 19:27+0100\n"
"Last-Translator: Paul Slootman <paul@debian.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../shaper.templates:3
msgid "shaper needs some kernel modules"
msgstr "shaper heeft bepaalde kernel modules nodig"

#. Description
#: ../shaper.templates:3
msgid ""
"In order to use the programs in this package, you need the shaper, sch_cbq, "
"sch_tbf, sch_sfq, sch_prio, cls_fw, cls_u32, and cls_route kernel modules. "
"Some of these (${missing}) can't be seen on your system currently. There are "
"several possibilities. You may have compiled them into your kernel "
"statically (as opposed to building them as modules), in which case you may "
"discard this message. If, however, they aren't available at all (either as "
"modules or as compiled-in drivers), you will need to either recompile your "
"kernel or use a different kernel-image package. Please read /usr/share/doc/"
"shaper/README.Debian for more details."
msgstr ""
"Om de programma's in deze package te kunnen gebruiken, heb je de shaper, "
"sch_cbq, sch_tbf, sch_sfq, sch_prio, cls_fw, cls_u32, en cls_route kernel "
"modules nodig. Sommige van deze (${missing}) kunnen momenteel niet gevonden "
"worden op uw systeem. Daarvoor zijn verschillende mogelijke redenen. Ze zijn "
"wellicht statisch in de kernel gecompileerd (in plaats van als losse "
"modules); dat geval mag u dit bericht negeren. Echter, indien ze helemaal "
"niet beschikbaar zijn (dus in de kernel of als losse modules), dan zal het "
"nodig zijn om of de kernel opnieuw te compileren met de juiste configuratie, "
"of om een andere kernel-image package te gebruiken. Lees AUB /usr/share/doc/"
"shaper/README.Debian voor meer informatie."

#. Description
#: ../shaper.templates:3
msgid ""
"Once again, if you have these features compiled directly into your kernel, "
"then please ignore this note."
msgstr ""
"Wederom, indien deze faciliteiten vast in de kernel gecompileerd zijn, dan "
"mag u dit bericht negeren."Reply to: