[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://shaperOn Fri, Nov 14, 2003 at 07:39:24PM +0100, Paul Slootman wrote:

|| Geen idee of ik het zo goed doe, want ik lurk alleen af en toe hier :-)
|| (Wat betekenen de verschillende afko's?)

Intent To Translate
Request For Review
Intent To Review
Last Call For Comments

DICtiOnary discussion (?)

|| Ik ben bezig om een upload van shaper te preparen (als een sponsor), en
|| toen viel het mij op dat er diverse vertalingen waren maar nog niet in
|| het nederlands. Ik heb even snel wat gemaakt, gaarne voorzien van
|| commentaar en verbeteringen... Nederlands is niet mijn sterke punt...

Ziet er als vertaling uit als alle andere. Da's niet verkeerd.

|| #, fuzzy

Hmm... daar was iets mee... moet je even uitzoeken, ik doe eigenlijk
alleen maar reviews dus ik weet het ook niet.

|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: shaper 2.2.12-0.7.1\n"
|| "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
|| "POT-Creation-Date: 2003-08-31 19:04-0400\n"
|| "PO-Revision-Date: 2003-11-14 19:27+0100\n"
|| "Last-Translator: Paul Slootman <paul@debian.org>\n"
|| "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
||
|| #. Description
|| #: ../shaper.templates:3
|| msgid "shaper needs some kernel modules"
|| msgstr "shaper heeft bepaalde kernel modules nodig"

s/kernel modules/kernelmodules/

|| #. Description
|| #: ../shaper.templates:3
|| msgid ""
|| "In order to use the programs in this package, you need the shaper, sch_cbq, "
|| "sch_tbf, sch_sfq, sch_prio, cls_fw, cls_u32, and cls_route kernel modules. "
|| "Some of these (${missing}) can't be seen on your system currently. There are "
|| "several possibilities. You may have compiled them into your kernel "
|| "statically (as opposed to building them as modules), in which case you may "
|| "discard this message. If, however, they aren't available at all (either as "
|| "modules or as compiled-in drivers), you will need to either recompile your "
|| "kernel or use a different kernel-image package. Please read /usr/share/doc/"
|| "shaper/README.Debian for more details."
|| msgstr ""
|| "Om de programma's in deze package te kunnen gebruiken, heb je de shaper, "
|| "sch_cbq, sch_tbf, sch_sfq, sch_prio, cls_fw, cls_u32, en cls_route kernel "
|| "modules nodig. Sommige van deze (${missing}) kunnen momenteel niet gevonden "
|| "worden op uw systeem. Daarvoor zijn verschillende mogelijke redenen. Ze zijn "
|| "wellicht statisch in de kernel gecompileerd (in plaats van als losse "
|| "modules); dat geval mag u dit bericht negeren. Echter, indien ze helemaal "
|| "niet beschikbaar zijn (dus in de kernel of als losse modules), dan zal het "
|| "nodig zijn om of de kernel opnieuw te compileren met de juiste configuratie, "
|| "of om een andere kernel-image package te gebruiken. Lees AUB /usr/share/doc/"
|| "shaper/README.Debian voor meer informatie."

De of het package? Ik neig naar het (dit package).

s/kernel modules/kernelmodules/

Attachment: pgpC7p_5IMDr4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: