[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DICO] daemonOn Thu, 9 Oct 2003 11:49:35 +0200
Paul Slootman <paul@debian.org> wrote:

> On Tue 07 Oct 2003, Ronald van Engelen wrote:
> > 
> > In het algemeen ben ik voor het handhaven van de originele Engelse
> > tekst, echter aangevuld met een (standaard) Nederlandse vertaling:
> > 
> > ... wordt geïnstalleerd als een achtergrond-dienst (daemon) ...
> > 
> > Zo is het voor gebruikers die de term voor het eerst zien:
> > - duidelijk wat er staat (de Nederlandse vertaling) en
> > - duidelijk wat de originele naam is om daarmee verder te werken
> > (bv. apropos daemon)
> 
> Mee eens.
> Het eerste bericht beweerde dat "demon" een correcte vertaling was van
> het engelse "daemon". Da's dus niet waar, aangezien "daemon" specifiek
> voor computers uitgevonden werd; het engels kent al "demon" daarvoor.

Dit is niet waar daemon is een spellingsvariant van demon, beide komen
voor in Engelse tekst en hebben dezelfde betekenis (ongeveer: "an evil
spirit or devil, esp. one thought to possess a person.")

grtjs TimReply to: