[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt vertalingOn Thu, Jan 17, 2002 at 04:22:21PM +0100, Casper Gielen wrote:
> On Thu, Jan 17, 2002 at 09:57:02AM +0100, Mark Janssen wrote:
> > > msgid "%s (due to %s) "
> > > msgstr ""
> > ?????
> Geen flauw idee wat ik hier van moet maken. Zelfs met de source erbij
> kan ik het niet goed in context plaatsen.  

%s (wegens %s)

Groeten,

Joost

Attachment: pgpmIiYaxeX0t.pgp
Description: PGP signature


Reply to: