[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt vertalingIk heb er nogal veel commentaar bijgezet, maar het gaat volgens mij 
vooral om kleine spellingsfoutjes. Of om het feit dat Nederlanders en
Belgen soms wel een beetje van mening verschillen; in voorkomend geval
hoor ik het wel ;-)

On Thu, 17 Jan 2002, Casper Gielen wrote:
> msgid ""
> "Media Change: Please insert the disc labeled '%s' in the drive '%s' and
> "
> "press enter\n"
> msgstr "Media verandering: Plaats de schijf gelabel '%s' in station
                          ^^
Ik mis hier een 'd'.

> '%s'and druk op enter\n"
   ^^^
En dit moet 'en' zijn, denk ik.

> msgid "The following NEW packages will be installed:"
> msgstr "De volgende NIEUWE pakketen zullen worden geinstalleerd:"
                 ^^
Dubbele 't'.

> msgid "The following packages have been kept back"
> msgstr "De volgende paketten zijn tegen gehouden"

tegengehouden is één woord.

> msgid "The following packages will be DOWNGRADED"
> msgstr "De volgende paketten zullen worden GEDOWNGRADE"

"gedowngraded". Leenwoorden worden altijd vervoegd zoals in de
oorspronkelijke taal; alleen bij voltooide deelwoorden wordt er de prefix
"ge-" voorgezet.

> msgid "%s (due to %s) "
> msgstr ""

Deze is leeg...

> msgid ""
> "WARNING: The following essential packages will be removed\n"
> "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
> 
> "WAARSCHUWING: De volgende essentieele paketten zullen worden

essentiële

> verwijderd\n"
> "Dit moet NIET gebeuren, tenzij u precies weet wat u doet!"
> 
> msgid "%lu packages upgraded, %lu newly installed, "
> msgstr "%lu paketten geupgrade, $lu nieuw geinstalleerd, "
                 ^
%lu

> msgid "%lu downgraded, "
> msgstr "%lu-gedowngrade, "

zie boven

> msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
> msgstr "%lu om te verwijderen en %lu niet geupgrade.\n"

idem

> msgid "Need to get %sB/%sB of archives. "
> msgstr "Moet %sB/%sB archieven halen. "

Persoonlijk zou ik hier "Moet %sB/%sB aan archieven halen. " gebruiken,
maar da's alleen IMHO.

-- 
wouter dot verhelst at advalvas dot be

"Human knowledge belongs to the world"
 -- From the movie "Antitrust"Reply to: