[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt vertalingOn Thu, Jan 17, 2002 at 09:57:02AM +0100, Mark Janssen wrote:
> of: "Bouwen Afhankelijkheidsboom"

Aangenomen, actief is veel mooier als lijdend

> > msgid "%s (due to %s) "
> > msgstr ""
> ?????
Geen flauw idee wat ik hier van moet maken. Zelfs met de source erbij
kan ik het niet goed in context plaatsen.  

-- 
	Casper Gielen
CAPSLOCK2000@zvdk.nl, capslock2000@subdimension.com
--
"After you install Windows XP, you have the option to create
 user accounts. If you create user accounts, by default, they
 will have an account type of Administrator with no password."Reply to: