[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt vertalingOm eens wat anders over deze lijst te sturen als spam post ik hier mijn
eerste vertaling van de apt-kern. 
Graag hoor ik jullie commentaar en verbeteringen.


msgid "Building Dependency Tree"
msgstr "Afhankelijkheidsboom wordt gebouwd"

msgid "Reading Package Lists"
msgstr "Pakketten lijst wordt gelezen"

msgid "Hit "
msgstr "Raak "

msgid "Get:"
msgstr "Haal:"

msgid "Ign "
msgstr "Negeer "

msgid "Err "
msgstr "Fout "

msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "%sB opgehaald in %s (%sB/s)\n"

msgid " [Working]"
msgstr " [Bezig]"

msgid ""
"Media Change: Please insert the disc labeled '%s' in the drive '%s' and
"
"press enter\n"
msgstr "Media verandering: Plaats de schijf gelabel '%s' in station
'%s'and druk op enter\n"

msgid "Y"
msgstr "J"

msgid "Sorry, but the following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Sorry, maar de volgende paketten hebben onvoldane
afhankelijkheden:"

msgid "but %s is installed"
msgstr "maar %s is geinstalleerd"

msgid "but %s is to be installed"
msgstr "maar %s gaat geinstalleerd worden"

msgid "but it is not installable"
msgstr "maar het is niet installeerbaar"

msgid "but it is a virtual package"
msgstr "maar het is een viruteel pakket"

msgid "but it is not installed"
msgstr "maar het is niet geinstalleerd"

msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "maar het zal niet worden geinstalleerd"

msgid " or"
msgstr " of"

msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "De volgende NIEUWE pakketen zullen worden geinstalleerd:"

msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "De volgende pakketten zullen worden VERWIJDERD:"

msgid "The following packages have been kept back"
msgstr "De volgende paketten zijn tegen gehouden"

msgid "The following packages will be upgraded"
msgstr "De volgende paketten zullen worden geinstalleerd"

msgid "The following packages will be DOWNGRADED"
msgstr "De volgende paketten zullen worden GEDOWNGRADE"

msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "De volgende tegengehouden paketten zullen worden veranderd:"

msgid "%s (due to %s) "
msgstr ""

msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"

"WAARSCHUWING: De volgende essentieele paketten zullen worden
verwijderd\n"
"Dit moet NIET gebeuren, tenzij u precies weet wat u doet!"

msgid "%lu packages upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu paketten geupgrade, $lu nieuw geinstalleerd, "

msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu geherinstalleerd."

msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu-gedowngrade, "

msgid "%lu to remove and %lu  not upgraded.\n"
msgstr "%lu om te verwijderen en %lu niet geupgrade.\n"

msgid "%lu packages not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu paketten niet volledige geinstalleerd of verwijderd.\n"

msgid " Done"
msgstr " Klaar"

msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
msgstr "U kunt proberen `apt-get -f install' te draaien om deze te
corrigeren."

msgid "Need to get %sB/%sB of archives. "
msgstr "Moet %sB/%sB archieven halen. "

msgid "Need to get %sB of archives. "
msgstr "Moet %B archieven halen. "

msgid "After unpacking %sB will be used.\n"
msgstr "Na installatie zal %sB zijn gebruikt.\n"

msgid "After unpacking %sB will be freed.\n"
msgstr "Na installatie zal %sB zijn vrijgemaakt.\n"

msgid "Abort."
msgstr "Afbreken."

msgid "Do you want to continue? [Y/n] "
msgstr "Wilt U door gaan? [J/n]"

msgid "Sorry, %s is already the newest version.\n"
msgstr "Sorry, %s is al de nieuwste versie.\n"

msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Kon het pakket %s niet vinden"

-- 
	Casper Gielen
CAPSLOCK2000@zvdk.nl, capslock2000@subdimension.com
--
"After you install Windows XP, you have the option to create
 user accounts. If you create user accounts, by default, they
 will have an account type of Administrator with no password."Reply to: