[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#870351] po-debconf://openvpnBon dia Alytidae,

> No me vaig explicar bé. Volia dir al correu per enviar el bug amb la
> traducció, que vaig posar la 2.4.0-6, que és la que tenc instal·lada
> (el reportbug me la va agafar per defecte i no m'hi vaig fixar):
> 
> https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=870351
> 

Doncs en aquest cas si que això afecta al sistema de seguiments
d'errors: d'aquesta manera l'error s'ha assignat a la versió
2.4.0-6+deb9u1 del paquet enlloc de a la versió 2.4.3-4. Tot i que el
responsable del paquet detectarà que les versions no son coincidents,
es pot «reassingar» el informe d'error: el procediment està descrit a
[0]. Més concretament al primer apartat «reassing».

I. De Marchi
[0] https://www.debian.org/Bugs/server-control#reassign


Reply to: